DEŇ RODINY Tlačiť
Štvrtok, 13 Jún 2019 07:01

DEŇ RODINY

„Rodina ja miestom lásky a života.

Miestom, kde láska rodí život.  “ Ján Pavol ll.

Rodina je láska, pokoj, život, radosť, zdravie, šťastie... Rodina je otec, mama, deti. Dňa 7. 6. 2019 so začiatkom o 16.00.hod. sa  priestory školského dvora a ihriska Spojenej školy zaplnili žiakmi, rodičmi, starými rodičmi a súrodencami tunajšej školy. Stretnutie bolo zorganizované pri príležitosti Dňa rodiny.

 

 

V úvode zaznela  krásna pieseň o rodine a po nej privítala všetkých prítomných  pani zástupkyňa Rodáková . Dvor bol zaplnený rodinami, ale aj stanovišťami , na ktorých boli pripravení učitelia so svojimi úlohami.

  1. stanovište – Lyžovanie na tráve
  2. stanovište - Džungľa
  3. stanovište – Loptička, hop
  4. stanovište – Ťahaj, bež
  5. stanovište - Poklad
  6. stanovište – Už letím

Na každom stanovišti súťažilo dieťa spolu s rodičom, starým rodičom, alebo súrodencom. To, že každá rodina je súdržná, bolo vidieť v zdolávaní stanovíšť – spoločne bojovali  o víťazstvo a zároveň nesúťažiaci členovia rodín ich povzbudzovali.  Po splnení jednotlivých disciplín boli všetci odmenení sladkou odmenou. Posledným, siedmym nesúťažným stanovišťom bola chutná odmena pizzovníkmi a sanquickovou vodou. Športovo zdatní si zahrali volejbal, florbal a futbal.Tváre všetkých prezrádzali, že sú šťastní, spokojní a my len veríme, že na tento deň budú dlho spomínať.

Mgr. Nagajdová Jana, Mgr. Lukáčová Ingrid