VÝLET SLOVENSKÝ KRAS Tlačiť
Štvrtok, 27 Jún 2019 08:00

VÝLET DO SLOVENSKÉHO KRASU

Národný park Slovenský kras je najväčším krasovým územím  strednej Európy. Čím je toto územie tak výnimočné? Nachádza sa tu prírodné prostredie s dokonale rozvinutými krasovými javmi, ako sú jaskyne, priepasti, či Zádielska tiesňava. Prírodné lokality obohacujú aj historické a kultúrne pamiatky tohto regiónu.

Práve  preto sme sa s našimi žiakmi 5.-7. ročníka Spojenej školy dňa 19.6.2019  rozhodli navštíviť lokality v tejto chránenej prírodnej oblasti. V údolí rieky Slaná severozápadne od Rožňavy sme navštívili lovecké sídlo, dnes múzeum Betliar. Uprostred tohto sídla žiakov zaujal nádherný anglický park s umelou jaskyňou a vodopádom. Počas prehliadky sme sa čosi dozvedeli aj o bohatom rode Andássyovcov, ktorí tam žili až do 19. storočia a prestavali ho na renesančno-barokovú stavbu. Azda najzaujímavejšou pre žiakov bola veľká knižnica, ktorá uchováva vyše 14 tisíc zväzkov kníh v rôznych jazykoch. Na západnom úpätí Silickej planiny sme navštívili Gombaseckú jaskyňu, ktorá  bola zaradená do zoznamu svetového dedičstva UNESCO vďaka bohatej brčkovej výzdobe. Niektoré brčká dosahujú dĺžku až 3 metre. Žiaci jaskyňu obdivovali a preskúmali každý jej skrytý kút a bohatú výzdobu.

Plní spoločných zážitkov a nových informácii sme sa nakoniec vybrali navštíviť aj mesto Košice.

Mgr. Nikola Mihoková