EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV Tlačiť
Pondelok, 30 September 2019 09:11

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Európsky deň jazykov je jeden z tých dní, ktorý nesmel chýbať na Spojenej škole ani tento rok. V rámci vyučovacích hodín cudzích jazykov a slovenského jazyka si učitelia pre svojich žiakov pripravili bohatý program, v ktorom ukázali svojim žiakom čaro jazyka. Na hodine slovenského jazyka piataci objavili posunkovú reč, v ktorej sa naučili ukázať rôzne pojmy, ruský jazyk ich pohltil aktivitami, kde mali preukázať svoje znalosti a vzájomnú spoluprácu.


V rámci hodín nemeckého jazyka Európsky deň jazykov poňali interaktívne. Žiaci využili bohaté technické vybavenie našej školy a spojili  príjemné s užitočným. Riešili na interaktívnej tabuli rôzne hádanky, osemsmerovky, prešmyčky, tajničky, hľadali chýbajúce slová a súťažili v časovom limite 2 minút, počas ktorého mali vypísať čo najviac slov k danej téme. Žiaci si nielen že si precvičili svoje jazykové znalosti, ale zároveň zistili, že učenie sa cudzích jazykov môže byť aj zábavné.

Mgr. Lenka Olejárová

Mgr. Tatiana Braslavská