PO STOPÁCH KULTÚRNEHO DEDIČSTVA V MESTE SVIDNÍK Tlačiť
Streda, 02 Október 2019 07:21

PO STOPÁCH KULTÚRNEHO DEDIČSTVA V MESTE SVIDNÍK

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako v našich žiakoch rozvíjať túžbu po poznaní histórie a poznania vlastného regiónu a kraja? Na našej Spojenej škole vo Svidníku sa o to snažíme aj zapojením žiakov do rôznych vedomostných súťaží. Jednou z mnohých bola aj súťaž žiakov základných škôl, ktorá sa uskutočnila 27.9.2019 v areáli Skanzenu SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Jej cieľom bolo poznávanie kultúrneho dedičstva mesta Svidník.

Úlohou družstva bolo pripraviť si prezentáciu z vybranej stavby ľudovej architektúry. Naše družstvo si vylosovalo požiarnu zbrojnicu z obce Nižné Repaše kde preukázali skvelé komunikačné schopnosti. Po odprezentovaní nasledoval vedomostný test z pamätihodností mesta Svidník. Výborným spestrením bola aj súťaž v zručnostiach slovenských ľudových remesiel.

Po skvelom dni plnom zážitkov a nových skúseností naži žiaci spomedzi všetkých základných škôl obsadili krásne tretie miesto. Za reprezentáciu školy ďakujeme žiakom:

Filip Vygoda 9. AZ

Laura Surdeníková 8. AZ

Ľudmila Lukáčová 7. AZ

Mgr. Nikola Mihoková