ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY Tlačiť
Štvrtok, 14 November 2019 08:02

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY, KATEGÓRIA C

Vo štvrtok 7. novembra sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kategória C, ktorého sa zúčastnilo 20 žiakov z 8. a 9. ročníka. Najskôr absolvovali didaktický test s rozličnými typmi úloh.

 

K písomnej časti patrí ďalej tvorba vlastného textu, resp. transformácia textu. Ústnu časť tvorila samostatná príprava a prednes rečníckeho prejavu na zadanú tému. Prvé tri miesta obsadili deviatačky. Najúspešnejšia riešiteľka je Iveta Jurková, druhé miesto obsadili  Petra Pásztorová a Barbora Siroková a tretie miesto získala Diana Feckaninová. Iveta Jurková nás  bude reprezentovať v okresnom  kole OSJL, ktoré sa bude konať 27. novembra 2019 vo Svidníku. Držíme jej palce!

Mgr. Erika Saloňová