BALÓNOVÉ PREKVAPENIE Tlačiť
Utorok, 29 September 2020 07:04

BALÓNOVÉ PREKVAPENIE

Starší žiaci, siedmak Peter Pančák a ôsmak Maxim Braslavský, pripravili pre deti zo školského klubu prekvapenie. Dňa 22. septembra 2020 im prišli ukázať svoju netradičnú záľubu. Predviedli, ako dokážu vyrobiť balónové zvieratá.

 

Pri altánku na školskom dvore ich ihneď obklopil kŕdeľ detí. S údivom a pozorne sledovali, čo zaujímavé sa im za pár minút podarí vykúzliť. Trpezlivo čakali, kým chlapci nafúkali dlhý balón, z  ktorého svojimi šikovnými rukami vyčarovali balónového  psíka – milého pudlíka alebo dlhého jazvečíka. Vďaka veľkej kreativite a fantázii výrobcov sa rozlišovali farbou, veľkosťou tela alebo hlavy... Deti odchádzali domov s originálnym darčekom. Trvácnosť takejto „krehkej“ hračky nebola dlhá. Podstatné je ale to, že vznikla pre potešenie. Chlapci, Peter a Maxim, patrí Vám veľké ĎAKUJEME za to, že ste si našli čas a mohli sme spoločne stráviť príjemné popoludnie.

vychovávateľky ŠKD