EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2020 V SPOJENEJ ŠKOLE Tlačiť
Utorok, 29 September 2020 14:12

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2020 V SPOJENEJ ŠKOLE

Európsky deň jazykov je skvelý deň plný aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa od r. 2001 Európsky deň jazykov oslavuje každý rok 26. septembra.

 

Prečo oslavujeme EDJ? Upriamujeme tým pozornosť verejnosti na význam výučby a učenia sa jazykov, aby sme lepšie porozumeli plurilingvizmu a interkulturalite. Podporujeme bohatú lingvistickú a kultúrnu rozmanitosť Európy a podporujeme školské a mimoškolské celoživotné jazykové vzdelávanie. Aj my „v našej Spojenej“ sme si tento deň pripomenuli v jednotlivých triedach na hodinách anglického, nemeckého a ruského jazyka prostredníctvom jazykových aktivít, kvízov, počúvaním cudzojazyčných podcastov, pokusmi o konverzovanie v poľskom a českom jazyku, ale aj sme si zahrali hru v posunkovej reči. V literárnej kaviarni na hodinách slovenského jazyka sme si spríjemnili tento deň čítaním úryvkov z obľúbených kníh od slovenských, ale aj zahraničných autorov. Dúfam, že všetci sme si tohtoročný Európsky deň jazykov 2020 užili.

Mgr. Jana Tyčová