ZELENÁ ŠKOLA Tlačiť
Streda, 14 Október 2020 11:02

ZELENÁ ŠKOLA V  ŠK.ROKU 2020/2021

Po troch úspešných medzinárodných certifikačných období sa naša Spojená škola opäť zapojila do programu Zelená škola.

Zelená škola je medzinárodný certifikačný výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Vďaka tomuto projektu si žiaci spoločne s učiteľmi, rodičmi a nepedagogickými zamestnancami rozvíjajú prostredníctvom zážitku tvorivé a kritické myslenie a realizujú inšpiratívne riešenie environmentálnych a spoločenských výziev. Program Zelená škola podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie. V tomto certifikačnom období (odporúča sa 2 roky) sme si zvolili prioritnú tému: Potraviny, v ktorej sa budeme do hĺbky venovať celé aktuálne certifikačné obdobie.

Dňa 8.10.2020 sme si zostavili kolégium Zelenej školy, ktoré sa bude pravidelne stretávať, plánovať, organizovať a riadiť aktivity programu v škole.

Kolégium Zelenej školy pre šk.rok 2020/2021

Študenti: Bianka Mihalíková, Martina Suchaničová, Viktória Slivovičová, Diana Hrinková

Žiaci: Buzgová Karin, Tkáč Tomáš, Miňová Miriam, Braslavský Maxim, Kosťová Veronika, Hajduková Natália, Lukáčová Ľudmila

Koordinátori:Ing. Ľ.Michalovčíkova, Mgr.J.Tyčová

Nepedagogický personál: Milena Alexovičová, Peter Miháľ

Rodičia: Mgr.T.Braslavská