#ErasmusDays 2020 na Spojenej škole Tlačiť
Pondelok, 19 Október 2020 13:19

#ErasmusDays 2020 na Spojenej škole

V dňoch 15.-16.10 sa aj Spojená škola stala súčasťou #erasmusdays 2020 !

ErasmusDays je iniciatívou, ktorá sa snaží o propagovanie možností programu Erasmus+ v celej Európe, dokonca aj mimo nej. Slovensko sa zapojilo do ErasmusDays druhýkrát a spoločným cieľom iniciatívy je čo najviac zviditeľniť program Erasmus+.

Aj keď nám situácia okolo pandémie koronavírusu nedovolila uskutočniť všetky plánované aktivity v plnom rozsahu (hlavne prezentáciu a ochutnávku národných jedál partnerských krajín v škole), našich žiakov a učiteľov to neodradilo a niektoré aktivity sa presunuli do online priestoru. V oba dni vysielali živé online vstupy počas zveľaďovania areálu školy a príprave nástenky s informáciami o projekte Erasmus+ vo vestibule školy. Spolu s kolégiom Zelenej školy vytvorili videoprezentáciu o triedení odpadu a zároveň video o národných jedlách partnerských krajín zapojených do projektu, ktoré doma sami pripravili a nafotili. Všetky videá a živé vstupy si môžete pozrieť na FB stránke školy https://www.facebook.com/SpojenaSkolaSvidnik/