RUSÍNSKE SERDCE Tlačiť
Piatok, 18 December 2020 09:26

RUSÍNSKE SERDCE

Dňa 10.12.2020 sa na Spojenej škole uskutočnil Rusínsky deň, ktorý sa uskutočnil v rámci podpory úspešného projektu regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám. Cieľom bolo zrealizovať aktivitu pod názvom „Hej, sokoly“.

Celá aktivita prebiehala v jednotlivých triedach prvého stupňa, nakoľko druhý stupeň sa učí dištančne. Na triednických workshopoch sa žiaci pomocou prezentácie oboznámili s charakteristickými symbolmi rusínskej národnostnej menšiny, ale dozvedeli sa aj kedy Rusíni prišli na naše územie, čím sa živili, kde žili a žijú, aké bolo ich tradičné oblečenie, hudba, jedlá, zvyky, známe osobnosti. Učitelia prezentovali tieto informácie v rusínskom jazyku a pomocou slajdov ukázali písmo Rusínov - azbuku.

Výstupom celej aktivity bolo vytvoriť jednotlivé symboly, ktoré spoznali pomocou interaktívnej prezentácie. Žiaci prvého ročníka sa zamerali na výšivky Rusínov, ktorými si mamky, babky zdobili svoje oblečenie, obrusy, nástenky, ručníčky. Rusínske srdce skrášlili kresbou prírodných vzorov, kvetov, vtáčikov. Žiaci druhého ročníka sa zamerali na silu Rusínov, ktorá sa odráža v symbole karpatského medveďa. Pohrali sa s týmto symbolom a farebnosťou , napodobnili svetoznámeho autora pop-artu A. Warhola. V treťom ročníku vystrihovali z papiera tradičné oblečenie Rusínov- kroj (lajblík), ktorý dozdobili typickými rusínskymi vzormi. Štvrtáci sa zamerali na písmo Rusínov- azbuku a vytvorili nápis celého projektu RUSÍNSKE SERDCE.

Všetko prebiehalo vo veselej a radostnej atmosfére, ktorú bolo vidieť na tvárach a očiach detí. Symboly budú prezentované v priestoroch školy, aby sa všetci žiaci mohli kochať symbolikou rusínskeho národa.

koordinátor projektu Mgr. I. Lukáčová

Pozrite si fotografie z podujatia Rusínsky deň  -  žiaci 1.AZ

https://sk.padlet.com/brudnakovav/2xod0z9up6m1nj5h

Pozrite si fotografie z podujatia Rusínsky deň  -  žiaci 2.AZ

https://padlet.com/brudnakovav/xa0254v71kgx82uu

Pozrite si fotografie z podujatia Rusínsky deň  -  žiaci 3.AZ

https://sk.padlet.com/centracik/98x780tu26glni4y

Pozrite si fotografie z podujatia Rusínsky deň  -  žiaci 4.AZ, 4.BZ

https://sk.padlet.com/centracik/3whg0eafqaqbgb40