ÚSPEŠNÉ OKRESNÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY Tlačiť
Štvrtok, 18 Marec 2021 10:25

ÚSPEŠNÉ OKRESNÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

Dnešné moderné školstvo poskytuje žiakom rôznorodé možnosti vzdelávania sa, hlavne prostredníctvom prebiehajúcich inovatívnych platforiem. Aktuálna situácia v spoločnosti tomuto faktu nielen že prihráva, ale učí ich prispôsobovať sa podmienkam technologickej spoločnosti.

 

Naša príprava na okresné kolo Geografickej olympiády preto prebiehala prostredníctvom využívania platformy Microsoft Teams. Stretávali sme sa každé poobedie a vzájomne sme sa motivovali k lepším výsledkom. Žiakov sme pripravovali v kategóriách F a E. V kategórii F bolo úlohou žiakov osvojiť si poznatky o národných parkoch SR, aplikovať vedomosti o Indickom oceáne a analyzovať subtropické krajiny Afriky, Ázie a Európy. Kategória E bola zameraná na vedomosti z najznámejších riek celého sveta,  slovenské nížiny a zaujímavú krajinu ázijského kontinentu- Indiu. Žiaci každý týždeň skvelo pracovali a oproti tejto teoretickej časti si osvojovali počas meetingov aj praktické zručnosti- počítali azimuty, časové pásma a osvojovali si geografické zručnosti.

Okresné kolo Geografickej olympiády prebiehalo online spôsobom dňa 5. 2. 2021 prostredníctvo testu na www.onlineolympiady.sk. Naši žiaci sa chopili šance a podarilo sa im v tejto súťaži naozaj skvelo umiestniť:

Kategória F: Miriam Miňová- úspešná riešiteľka

Kategória E: Natália Hajduková- 2. miesto- postup na krajské kolo

Veronika Kosťová- 3. miesto- postup na krajské kolo

Alexandra Miňová- úspešná riešiteľka

Sme naozaj radi, že môžeme vzdelávať šikovných žiakov, ktorí majú to správne chcenie, vnútornú motiváciu a snahu niečo dosiahnuť.

Blahoželám!

Mgr. Nikola Mihoková