AUDIT NA SPOJENEJ ŠKOLE Tlačiť
Štvrtok, 01 Apríl 2021 09:07

AUDIT NA SPOJENEJ ŠKOLE

Vyučovanie v online priestore sa vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia stalo už bežnou súčasťou nášho každodenného života. Inak tomu nebolo ani pri dlhodobo plánovanom stretnutí kolégia Zelenej školy. To prebehlo online prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Na online zasadnutí nastala bohatá diskusia, v rámci ktorej  sme vyhodnotili uskutočnený audit školy k  téme Potraviny.  Cieľ environmentálneho auditu spočíva v získaní prehľadu o súčasnom stave našej školy v danej oblasti a navrhnutí čo možno najefektívnejších opatrení, ktoré by to dobré  vylepšili, a to menej dobré napravili.  Do zberu údajov nevyhnutných na realizáciu auditu sa aktívne zapojili nielen členovia kolégia, ale aj ostatní učitelia, pán školník a zamestnankyne školskej jedálne. Našim hlavným nástrojom na získanie potrebných informácií  sa v dôsledku pandémie stali telefonické rozhovory a elektronická komunikácia prostredníctvom E-mailov, Edupage a MS Teams. Výsledky auditu - pozitívne a negatívne stránky našej školy v téme Potraviny  sme zverejnili vizuálne na nástenke v priestoroch školy, ako aj na jej internetovej stránke a facebookovom profile. Tím Zelenej školy sa v súčasnosti  zaoberá environmentálnym akčným plánom. Prostredníctvom auditu sme zistili, kde máme najväčšie rezervy a na základe toho sme si vytýčili ciele, praktické a vzdelávacie aktivity, ktorými čo najefektívnejšie  stanovené ciele  dosiahneme. Sme radi, že členom nášho tímu nechýba chuť a odhodlanie zlepšiť stav nášho životného prostredia, a tým aj kvalitu nášho života.

Kolégium Zelenej školy