VEĽKÝ SÚBOJ MOZGOV Tlačiť
Piatok, 16 Apríl 2021 07:12

VEĽKÝ SÚBOJ MOZGOV

Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov. Po veľkonočných prázdninách sa do kampane zapojili aj deti z nášho školského klubu. „Mozgové bunky trénovali“  pri logických hrách - PIŠKVORKY, SKÁKANÁ a  MENO, MESTO, ZVIERA, VEC. Deti odohrali medzi sebou niekoľko kôl danej hier v rámci svojho oddelenia.

 

Hrali podľa pravidiel, vymýšľali si vlastné stratégie a zažívali výhry i prehry.Záverečné sčítanie bodov prinieslo víťazstvo najlepším a na 1. mieste sa umiestnili:

PIŠKVORKY

v 3. ročníku – Antónia Olčaková a vo 4. ročníku – Daniela Kačurová, Matúš Jurečko

SKÁKANÁ

v 3. ročníku – Richard Závoda a vo 4. ročníku – Daniela Kačurová

MENO, MESTO, ZVIERA, VEC

v 3. ročníku – Richard Závoda, Sarah Buzgová a

vo 4. ročníku – Nina Haníková

Víťazom srdečne blahoželáme. Tešíme sa, že máme v ŠKD také šikovné a úspešné deti, ktoré ešte stále obľubujú klasické spoločenské hry.

vychovávateľky školského klubu

https://padlet.com/spojenaskolasvidnik/bhm1jgki3shy6c1a