FÁZY MESIACA NETRADIČNE Tlačiť
Utorok, 13 Október 2020 12:20

FÁZY MESIACA NETRADIČNE

Učiť inovatívne a tvorivo je dnes hádam výzvou pre každého učiteľa. Zaujať žiakov natoľko, aby preberané učivo nezostalo len ako téma vyučovacej hodiny, sme sa pokúsili pri téme ,,fázy Mesiaca“. A podarilo sa!

 

Pokus rozvíjať v žiakoch tvorivosť a fantáziu na hodinách geografie formulovaním ich zručností, hodnôt, postojov s využitím aktivizujúcich metód a foriem učenia bol úspešný. Tému sme formou tímovej práce spracovali pomocou keksíkov Oreo. V našej škole je táto aktivita veľmi obľúbená, preto sme sa rozhodli realizovať ju aj v tomto školskom roku s našimi piatakmi. Žiaci priniesli keksíky Oreo a pustili sa do práce. Aktivita ich veľmi zaujala, výsledkom čoho sú ich nádherné výsledné práce. Už teraz sa tešíme na ďalšie takéto zábavné hodiny.

Mgr. Nikola Mihoková