,,Každý raz dostane ponuku, ktorá sa neodmieta“... Tlačiť
Pondelok, 19 Október 2020 07:35

,,Každý raz dostane ponuku, ktorá sa neodmieta“...

Naskytla sa nám možnosť zapojiť sa do úžasného projektu, ktorý nám otvoril nové možnosti sebarealizácie. Na odporúčanie našej Almamater v Prešove a s podporou našej pani riaditeľky zo Spojenej školy vo Svidníku sme sa naplno pustili do práce a výzvu sme prijali.

 

Nič z toho by sa ale neuskutočnilo bez pomoci a povzbudenia našich najbližších. Pretože ak niečo chcete robiť, musíte mať pri sebe niekoho, kto vám verí a verí tomu, čo robíte. A že to, čo robíte, robíte celým svojim srdcom. Nezisková organizácia Človek v ohrození v spolupráci s učiteľmi z celého Slovenska nám ponúkla napísať aktivitydo inovatívnej príručky pre učiteľov o globálnych problémoch. Aby sme sa lepšie zžili s touto problematikou a vytvorili sme niečo naozaj kvalitné pre naše školstvo, stretávali sme sa v rôznych mestách a na rôznych miestach po celom Slovensku. Spoznali sme mladých ľudí, získali skúsenosti, zapájali sa do aktivít, debát. Začali sme svet vnímať inými očami. Počúvali sme množstvo názorov, príbehov a odporúčaní našich kolegov zo západného Slovenska, učiteľov zo súkromných či vysokých škôl, ktoré nám veľmi pomohli pri našej práci ako pedagóga tak aj ako spoluautoriek novej príručky. Pod vedením našich koordinátoriek Lenky Putalovej a Katky Komenskej sme vytvárali inovatívneaktivity pre žiakov a študentov stredných škôl, ktoré sa týkali globálnych tém: chudoby, rodovej rovnosti, migrácie či vzdelávania. Hlavnou motiváciou pre nás bolo posunúť univerzálne limity dnešného školstva dopredu a skúsiť rozvinúť v žiakoch kreativitu,  kritické myslenie, vlastný názor a možnosť zamyslieť sa nad aktuálnymi otázkami dnešnej spoločnosti. Príručka, ktorú sme vytvorili  je určená pre učiteľov, žiakov a študentov bez ohľadu na občiansku príslušnosť či etnickú skupinu.Ponúka učiteľom kreatívnu cestu a spôsob, ako pracovať so žiakmiv dnešnej postmodernej spoločnosti.NikolaMihoková a Lenka Olejárová