OKRESNÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY Tlačiť
Štvrtok, 18 Marec 2021 10:22

OKRESNÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

„Dejiny sú svedkami času, svetlom pravdy, živou pamäťou, učiteľkou života a poslom minulosti“ (M.T.Cicero). Rozvíjajú u žiakov zápal po poznaní histórie, minulosti a živej skúsenosti ľudí v danej historickej dobe. Sme naozaj veľmi radi, že aj našich žiakov zaujali dejiny, história a život ľudí v minulosti natoľko, že sa zúčastnili okresného kola Dejepisnej olympiády, ktorú každoročne pripravuje organizácia Slovenského inštitútu mládeže- IUVENTA.

Príprava našich žiakov bola v tomto roku naozaj netradičná a inovatívna. Stretávali sme sa počas poobedňajších meetingov, diskutovali sme a analyzovali  zadané historické témy. Naši žiaci súťažili v kategóriách F, C, D. V kategórii F sme analyzovali monografiu- V tieni stredovekých hradov, zopakovali si problematiku pravekej a starovekej spoločnosti. V kategóriách C a D sme dešifrovali monografie: Z pamäti ľudstva – Dejiny sveta, Tvorcovia svetových dejín- Od antiky po stredovek. Venovali sme sa aj téme osvietenstva, moderného slovenského národa a v neposlednej miere prvej svetovej vojne.

Súťaženie prebiehalo online spôsobom dňa 11. 02. 2021 prostredníctvo testu na  www.onlineolympiady.sk. Naši žiaci dosiahli naozaj skvelé umiestnenia:

Kategória F- Emma Michalková 6. AZ- 3. miesto

Kategória D- Ľudmila Lukáčová 8. AZ- 1. miesto- postup na krajské kolo

Kategória D- Veronika Kosťová 8. AZ- 2. miesto- postup na krajské kolo

Kategória C- Laura Surdeníková 9. AZ- 3. miesto

Dievčatám blahoželáme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole.

Mgr. Nikola Mihoková