Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 2206

Kontakt
Pre správne odosielanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

SPOJENÁ ŠKOLA
Centrálna 464, Svidník 089 01, Slovak Republic

IČO: 37947931
Právna forma: rozpočtová organizácia
Živnostenský register č. 780-8205
Tel.: +421(54)788 20 40, Fax: +421(54)788 20 40,
E-mail: sekretariat(at)spojenaskolask.sk, riaditel(at)spojenaskolask.sk
OBCHODNÁ AKADÉMIA
Tel.: +421(54)788 20 40, Fax: +421(54)788 20 40,
E-mail: obchodna(at)spojenaskolask.sk
HOTELOVÁ AKADÉMIA
Tel.: +421(54)788 20 40, Fax: +421(54)788 20 40,
E-mail: hotelova(at)spojenaskolask.sk
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Tel.: +421(54)788 20 40, Fax: +421(54)788 20 40,
E-mail: zakladna(at)spojenaskolask.sk
ÚSEK TECHNICKO-EKONOMICKÝCH ČINNOSTI
Tel.: +421(54)788 20 42, Fax: +421(54)788 20 40,
E-mail:   ekonom(at)spojenaskolask.sk, ekonomika(at)spojenaskolask.sk
ŠPECIÁLNY PEDGÓG
Tel.: +421(54)788 20 42, Fax: +421(54)788 20 40,
E-mail:   specialnypedagog(at)spojenaskolask.sk

Zodpovedná osoba GDPR:

zodpovedna.osoba(at)spojenaskolask.sk

Dôležité linky:
Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR http://www.minedu.sk/
Úrad PSK - zriaďovateľ školy http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/
Ústav informácií a prognóz školstva http://www.uips.sk/
Štátny inštitút odborného vzdelávania http://siov.sk/