Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 4215
 
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti
 
 
 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - šk. rok 2019/2020

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti - šk. rok 2018/2019

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti - šk. rok 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - šk. rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - šk. rok 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti –šk. rok 2014/2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti –šk. rok 2013/2014​

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti –šk. rok 2012/2013

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - šk. rok 2011/2012 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - šk. rok 2010/2011

 

Vnútorné poriadky školy

Organizačná štruktúra od 01.09.2021

Vnútorný poriadok ŠKD

Vnútorný poriadok školy - org. zložka Obchodná akadémia

Metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl

Vnútorný poriadok školy - org. zložka Základná škola

Metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl

Štatút Školského parlamentu pri OA

Prevádzkový poriadok telocvične

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska

Prevádzkový poriadok Spojenej školy

Vnútorné smernice a predpisy

Smernica sťažností

Smernica o prevencii šikanovania

Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov Spojenej školy vo Svidníku

Smernica "home office"

Kolektívne zmluvy

Kolektívna zmluva na rok 2022

Kolektívna zmluva na rok 2021

Kolektívna zmluva na rok 2020

Kolektívna zmluva na rok 2019

Kolektívna zmluva na rok 2018

Kolektívna zmluva na rok 2017

Kolektívna zmluva na rok 2016

Kolektívna zmluva na rok 2015

Kolektívna zmluva na rok 2014

Kolektívna zmluva na rok 2013

Kolektívna zmluva na rok 2012