Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Naša Spojená...

Naša Spojená...

Spojená škola Svidník

Spojená škola

Prezentácia školy

Prezentácia školy

O nás

Si na správnom mieste

Spojená škola Svidník je moderná základná škola, bohato vybavená najnovšími učebnými pomôckami, didaktickou a výpočtovou technikou nielen v odborných učebniach, ale aj v bežných triedach. Školský vzdelávací program je zameraný na rozšírené vyučovanie informatiky, anglického jazyka a dopravnej výchovy – už od 1. ročníka. Organizačná zložka Obchodná akadémia poskytuje odbornú prípravu v dvoch študijných odboroch – obchodná akadémia (štvorročné štúdium ukončené maturitou) a hotelová akadémia (päťročné štúdium, po ukončení absolventi získavajú maturitné vysvedčenie.

Čítaj ďalej

PRIDAJ SA K NÁM A MAJ ÚSPECH

Škola umožňuje žiakom získavať a zdokonaľovať svoje zručnosti, schopnosti a kompetencie využívaním najnovšej didaktickej techniky, inovatívnych metód vyučovania, didaktických hier, praktického nácviku, aplikovaním teórie do praxe v cvičnej firme, študentskej spoločnosti či cestovnej kancelárii.

Čítaj ďalej

Úspešní absolventi

ALEXOVIČ JOZEF, Profesionálny vojak

Veliteľ skupiny Hĺbkového prieskumu práporu ISTAR, 2. mechanizovanej brigády Pozemných síl Ozbrojených síl SR, výsadkár 1. triedy.

PhDr.GUŽO ADRIÁN, starosta obce Kružlová

Starosta obce Kružlová (od roku 2007 až po súčasnosť), predseda Združenia mikroregiónu Údolie smrti, Občianskeho združenia Dukla, konateľ Obecného podniku Kružlová, s. r. o.

ČURILLOVÁ LENKA, PhD. riaditeľka ADEL Slovakia

Riaditeľka ADEL Slovakia (koordinovanie medzinárodných vzdelávacích a výskumných projektov, organizácia školení, konferencií, mládežníckych výmien a dobrovoľníckych programov)

Mgr. RIŠKO VIKTOR, Brand manager v Tatra banke

Brand manager v Tatra banke, spoluzakladateľ neziskovej spoločnosti Dukla Destination a aktívny podporovateľ filozofie Tomáša Baťu v oblasti sebarozvoja.

Informácie o voľnom pracovnom mieste pedagogický asistent učiteľa - 17.8.2023

Informácie o voľnom pracovnom mieste asistent učiteľa

Informácie o voľnom pracovnom mieste učiteľ nemeckého jazyka

Informácie o voľnom pracovnom mieste učiteľ španielskeho jazyka

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2023/2024

 

 

Vážení rodičia, milí žiaci, 

v školskom roku 2022/2023 nahradil "Školský semafor" dokument "Zelená otvoreným školám", ktorého cieľom je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovasti dieťaťa/žiaka nájdete v Edupage alebo si ho môžete stiahnuť cez temto odkaz https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf. Vyhlásenie je tiež k dispozícii na vrátnici školy.

Celé znenie dokumentu https://www.minedu.sk/data/att/24327.pdf

Vedenie školy

4

 

18

Vznik 2005

1234

Projekty

121

Ocenenia

43679

Klienti

.

.

.

.

.

. DE; ?>

..

.

.

.