Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

EXKURZIA NA NAJVÄČŠOM ZDROJI PITNEJ VODY V STREDNEJ EURÓPE

V rámci projektu Zelená škola a prioritnej témy Voda v kolégiu nezaháľame, a preto sme na základe nášho environmentálneho akčného plánu zorganizovali exkurziu na najväčšiu vodnú nádrž na Slovensku a zároveň najväčší zdroj pitnej vody v strednej Európe – Starina. Vodná nádrž sa nachádza v okrese Snina a pitnou vodou zásobuje už 30 rokov viac ako 320-tisíc obyvateľov v 200 mestách a obciach na východnom Slovensku. Jej objem je 59,8 mil. m³ vody a rozprestiera sa na ploche 311,4 ha, pričom priehradný múr má výšku 50 m.

Čítať ďalej: EXKURZIA NA NAJVÄČŠOM ZDROJI PITNEJ VODY V STREDNEJ EURÓPE.

CHRÁNIME KLÍMU AJ VĎAKA POĽSKO – SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCI

V rámci projektu "Chránime klímu" financovaného prostredníctvom Vyšehradských fondov a realizovaného medzi poľskou Niepublicznou szkolou podstawowou v Pulawach "KLASYK" a našou Spojenou školou, hostili žiaci základnej školy dvanástich poľských študentov počas piatich dní.

Čítať ďalej: CHRÁNIME KLÍMU AJ VĎAKA POĽSKO – SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCI.

VODA PRE NAŠU BUDÚCNOSŤ

Workshop  k projektu "Voda pre našu budúcnosť" realizovaný v spolupráci s programom Zelená škola (CEEV Živica) s podporou značky Finish sa uskutočnil na našej škole dňa 21.4.2023. Tento projekt je zameraný na tvorbu vodných prvkov v školských záhradách. Workshopu sa zúčastnili žiaci základnej, ale aj strednej školy, ktorí zmapovali areál školy a zistili, kde by boli najvhodnejšie miesta na realizáciu vodných prvkov.

Čítať ďalej: VODA PRE NAŠU BUDÚCNOSŤ

OSLAVY DŇA ZEME V ZNAMENÍ MÓDNEJ PREHLIADKY, ANALÝZY DOMOVÉHO ODPADU A WORKSHOPOV

               V sobotu 22. apríla si svet pripomenul Deň Zeme. V tento deň sa nám viac ako inokedy ponúka príležitosť upriamiť pozornosť na našu planétu, prírodu, životné prostredie a ich ochranu.Organizujú sa rôzne aktivity, ktoré poukazujú na to, že niektoré zdroje na našej planéte nie sú nevyčerpateľné a nie všetko je obnoviteľné, ak to raz zničíme.

Čítať ďalej: OSLAVY DŇA ZEME V ZNAMENÍ MÓDNEJ PREHLIADKY.