Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

EXKURZIA NA NAJVÄČŠOM ZDROJI PITNEJ VODY V STREDNEJ EURÓPE

V rámci projektu Zelená škola a prioritnej témy Voda v kolégiu nezaháľame, a preto sme na základe nášho environmentálneho akčného plánu zorganizovali exkurziu na najväčšiu vodnú nádrž na Slovensku a zároveň najväčší zdroj pitnej vody v strednej Európe – Starina. Vodná nádrž sa nachádza v okrese Snina a pitnou vodou zásobuje už 30 rokov viac ako 320-tisíc obyvateľov v 200 mestách a obciach na východnom Slovensku. Jej objem je 59,8 mil. m³ vody a rozprestiera sa na ploche 311,4 ha, pričom priehradný múr má výšku 50 m.

Čítať ďalej: EXKURZIA NA NAJVÄČŠOM ZDROJI PITNEJ VODY V STREDNEJ EURÓPE

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

September je mesiac, ktorý všetkým školákom pripomína,  že sa pomaly končí čas dovoleniek a bezstarostných prázdnin a opäť začína nový školský rok plný povinností, ale zároveň aj nových vedomostí. Po dvojmesačnej prestávke otvorila svoje brány aj naša Spojená škola. Žiaci sa vrátili oddýchnutí, plní zážitkov do školských lavíc a s úsmevom sa zvítali so svojimi spolužiakmi a učiteľmi.

Čítať ďalej: SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

AKO UČÍME O HOLOKAUSTE DNES

Dňa 8. septembra sme si na našej Spojenej škole pripomenuli deň obetí holokaustu. V tomto šk. roku sme sa žiakom snažili priblížiť túto tému pomocou vyučovacích aktivít, ktoré vznikli v rámci e-learningového projektu : ,,Holokaust ako nástroj výchovy k postojom“, ktorý niekoľko rokov realizuje nadácia Milana Šimečku. So žiakmi sme realizovali nasledovné činnosti:

Čítať ďalej: AKO UČÍME O HOLOKAUSTE DNES

HVEZDÁREŇ V ROZTOKOCH

Posledné dva týždne školského roka okrem opravovania známok prinášajú aj príjemnejšie aktivity, jednou z nich sú školské výlety. Tento rok sa usmialo šťastie aj na nás šiestakov, pretože nás triedne p. uč. zobrali na dvojdňový výlet – do   Hvezdárne v Roztokoch.

Čítať ďalej: HVEZDÁREŇ V ROZTOKOCH

STEELPARK KOŠICE

Navštíviť mesto Košice bolo pre našich žiakov príjemným ukončením školského roka. Žiaci piateho a siedmeho ročníka sa spolu so svojimi triednymi učiteľmi dňa 20. 06. zúčastnili exkurzie v Parku vedy a zábavy v Košiciach.

Čítať ďalej: STEELPARK KOŠICE

SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

„My sme smelí prváci, múdre hlávky máme.
S písmenkami, číslami, do boja sa dáme.
Čítania sa nebojíme, s počtami si poradíme,
všetko sa nám podarí, keď si zaspievame.“

Touto piesňou prišli naši prváci oslobodiť kráľovstvo školy a poraziť babu Jagu. Krásnymi básňami, ktoré sa doteraz v škole naučili, potešili nielen princeznú a trpaslíka, no aj prítomných rodičov. Predviedli spev obľúbených detských piesni a pridali tanček.

Čítať ďalej: SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

CHRÁNIME KLÍMU AJ VĎAKA POĽSKO – SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCI

V rámci projektu "Chránime klímu" financovaného prostredníctvom Vyšehradských fondov a realizovaného medzi poľskou Niepublicznou szkolou podstawowou v Pulawach "KLASYK" a našou Spojenou školou, hostili žiaci základnej školy dvanástich poľských študentov počas piatich dní.

Čítať ďalej: CHRÁNIME KLÍMU AJ VĎAKA POĽSKO – SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCI

 ÚSPEŠNÝ DUCHNOVIČOV PREŠOV – OKRESNÉ KOLO

31.mája sa v Podduklianskej knižnici vo Svidníku uskutočnil už 22. ročník súťaže v prednese rusínskej poézie, prózy, duchovnej poézie, vlastnej tvorby a scénických foriem. Predsedníčkou poroty bola dlhoročná speváčka ľudových piesní v PUĽSe Mária Mačošková. Umelecké dopoludnie nám spríjemnila svojím nádherným spevom spolu s redaktorom rádia Regina Tomášom Michalom Babjakom.

 

Čítať ďalej: ÚSPEŠNÝ DUCHNOVIČOV PREŠOV – OKRESNÉ KOLO

JÚN – MESIAC POĽOVNÍCTVA A OCHRANY PRÍRODY

        Z dnešného uponáhľaného sveta sa mnohí húfne snažíme unikať do prírody. Jedni v nej hľadáme romantiku, iní zasa chvíľku oddychu, no niektorí čiastočne aj obživu. Pre poľovníkov je to priam srdcová záležitosť. V jarných mesiacoch sa  intenzívnejšie venujú práci v revíri v prospech zveri a jej prírodného prostredia.

Čítať ďalej: JÚN – MESIAC POĽOVNÍCTVA A OCHRANY PRÍRODY

DUCHNOVIČOV PREŠOV – ŠKOLSKÉ KOLO

Duchnovičov Prešov je súťaž v prednese rusínskej poézie, prózy, duchovný prednes, malé scénické formy...

  1. mája sa do školského kola na našej škole zapojilo 24 žiakov. Predstavili sa prednesom poézie, prózy, duchovnej poézie a divadielkom . Obdivovali sme ich odvahu a prejav pri samotnom prednese. Dbali na správnu výslovnosť a prízvuk. Porota v zložení Mgr. Jana Nagajdová, Mgr. Ingrid Lukáčová a Mgr. Slavka Pilipová mali veľmi ťažkú úlohu vybrať víťazov, pretože všetky prednesy boli veľmi pekné. Napokon sa rozhodli takto:

 

Čítať ďalej: DUCHNOVIČOV PREŠOV – ŠKOLSKÉ KOLO

KONCERT V PRIAMOM PRENOSE.

Hudba je jazykom ducha. Otvára tajomstvo života, prináša mier, odstraňuje spory.

Chalil Džibrán

V priamom prenose sme 11. mája sledovali online interaktívny koncert  Príbeh hudby, v ktorom účinkovali Bratislavský chlapčenský zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a Vojenská hudba. Koncert dirigoval a sprevádzal Gabriel Rovňák. Pripojili sme sa k 20 000 divákom a vytvorili veľkú muzikantskú rodinu.

Čítať ďalej: KONCERT V PRIAMOM PRENOSE.

SLÁVIK SLOVENSKA 2023- OBVODNÉ KOLO

Spivam spivanočky, bom kolo mamočky.

Jak od mamky pidu, spivaty ne budu.

rusínska ľudová

Dňa 11.5.2023 sa uskutočnilo obvodné kolo obľúbenej speváckej súťaže Slávik Slovenska v priestoroch ZUŠ Svidník, ktorej sa zúčastnili výhercovia školského kola II. a III. kategórie. Zástupcovia I. kategórie sa pre chorobu zúčastniť nemohli.

Čítať ďalej: SLÁVIK SLOVENSKA 2023- OBVODNÉ KOLO

BESEDA PRE NÁRODNOSTNO-ETNICKÉ VYSIELANIE (NEV)

Я русин быв, эсьм i буду,

 Я родив ся Русином,

 Честный мой род не забуду

Остану ёго сыном.

А. Духновiч

Dňa 19.4.2023 od 19:00 do 20:00  hodiny ste si mohli vypočuť v éteri Rádia Regina besedu s NEV vysielanú pre celé Slovensko. Natáčanie prebehlo 30.3.2023 v priestoroch školy.

Čítať ďalej: BESEDA PRE NÁRODNOSTNO-ETNICKÉ VYSIELANIE (NEV)