Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 536

ALEXOVIČ JOZEF,

Profesionálny vojak s hodnosťou rotmajster

 

Veliteľ skupiny Hĺbkového prieskumu práporu ISTAR, 2. mechanizovanej brigády Pozemných síl Ozbrojených síl SR,  výsadkár 1. triedy. Práca, ktorou sa momentálne živím, mi dáva do života potrebný adrenalín a napĺňa ma šťastím. Získal som ocenenie Najlepší poddôstojník Pozemných síl vo výcvikovom roku 2013, pamätnú medailu 4.stupňa v misii UNDOF na Golanských výšinách za plnenie úloh v priestore zodpovednosti medzi Sýriou a Izraelom v trvaní 24 mesiacov,  pamätnú medailu 1.stupňa v misii ISAF Afganistan za plnenie úloh v provincii Kandahár v trvaní 6 mesiacov. Počas štyroch školských rokov som bol súčasťou ,,the best´´ a najväčších rebelov v histórii školy, ale štúdium na obchodnej akadémii ma naučilo vnímať a rešpektovať autority, byť členom tímu, vedieť, kedy si presadiť svoj názor a naopak, kedy sa podriadiť. Hoci som v odbornej sfére odbočil, v ozbrojených silách dodnes zužitkovávam znalosti z manažovanie z oblasti plánovania a v neposlednom rade IT a jazykové vedomosti, ktoré sú v dnešnej dobe neodmysliteľnou súčasťou nášho života.

CUPÁK ADRIÁN, JUDr. Ing.

 

advokát

 

Štúdium na našej škole mi dalo veľa po odbornej, ako aj ľudskej stránke. V odbornej rovine som získal zručnosti a vedomosti, ktoré využívam pri svojej práci dodnes. Po ľudskej stránke to sú hlavne priateľstvá, ktoré pretrvávajú dodnes, a to nielen so spolužiakmi, ale aj s učiteľmi. Našej škole vďačím za veľa.

ČURILLOVÁ LENKA, PhD.

 

riaditeľka ADEL Slovakia (koordinovanie medzinárodných vzdelávacích a výskumných projektov, organizácia školení, konferencií, mládežníckych výmien a dobrovoľníckych programov)

Počas štúdia na obchodnej akadémii som ani nepomýšľala, že sa raz uberiem cestou podnikania, ani ma štúdium nezaujímalo natoľko, žeby som mala ambície získať nakoniec najvyšší stupeň vzdelania. Mala som však možnosť vyskúšať si niekoľko rokov aj opačnú pozíciu - za univerzitnou katedrou alebo pri vedení rôznych školení. O to viac teraz uznávam náročnosť učiteľského povolania a inak sa s odstupom času dívam a oceňujem predtým aj občas kritizované školské časy. Stredná škola mi dala nepochybne lepší prehľad v ekonomike, veľmi užitočný prstoklad, prispela k získaniu niektorých soft-skills, ale aj k ujasneniu životných cieľov a hodnôt. 

GULA PETER, Ing.

Odborný inšpektor Okresného riaditeľstva HaZZ vo   Svidníku.

Keďže obidvaja moji rodičia pracovali v ekonomickom odbore, bolo samozrejmosťou, že som sa rozhodol pre Obchodnú akadémiu vo Svidníku. Táto škola mi dala výborné všeobecno-vzdelávacie, ale hlavne odborné základy a pripravila ma pre ďalšie vysokoškolské štúdium. Dobrú školu považujem pre budúcnosť za veľmi dôležitú, pretože je to kľúč, ktorý otvára brány života.

GUŽO ADRIÁN, PhDr.

 

 

 

starosta obce Kružlová (od roku 2007 až po súčasnosť), predseda Združenia mikroregiónu Údolie smrti, Občianskeho združenia Dukla, konateľ Obecného podniku Kružlová, s. r. o. Štúdium na Obchodnej akadémií vo Svidníku mi dalo do života veľa. Získal som základy, vedomosti a prehľad či už v účtovníctve, ekonomike, informatike, strojopise a v mnohých ďalších oblastiach. Načerpal som tam vedomosti, ktoré som neskôr veľakrát využil či už na štúdiách vysokej školy, v bežnom živote či v profesijnej kariére. Za to patrí moja vrelá VĎAKA vedeniu a pedagógom, ktorí tam v čase môjho štúdia pôsobili.

HRIŽ VLADIMÍR JUDr. 

 

Právnik, Centrum právnej pomoci – kancelária Svidník

 

Úspešné absolvovanie našej Obchodnej akadémie mi v mnohom uľahčilo moje štúdium na právnickej fakulte, ako aj ďalší profesionálny rast. Znalosti, ktoré som takto nadobudol pre mňa tvoria základ nevyhnutný k správnemu pochopeniu a rýchlej orientácií v tých najrozmanitejších procesoch prebiehajúcich v spoločnosti, predovšetkým v ekonomických, sociálnych a samozrejme aj právnych. Okrem uvedeného som sa na našej škole naučil správnej administratíve, ktorú využívam na dennej báze.

ILČISKO VLADIMÍR

 

oblastný vedúci lešenárskych partií v škandinávskych štátoch, hlavný englishspeaker vo fabrikách MTL Group s. r. o., Monty Czech Republic  s. r. o. Pôsobenie a štúdium na OA vo Svidníku považujem za úspešné, prospešné pre môj osobitný rozvoj a samozrejme, užili sme si tam kopec srandy. V mojej práci, keď to vezmem spätne, môžem škole ďakovať za veľa vecí. Učiteľkám ekonomiky za to, že som sa naučil viesť ľudí k výsledkom, nielen seba. Najväčšia vďaka patrí cvičným firmám, ktoré ma naučili rozprávať s ľuďmi, pýtať sa, riešiť problémy a odstraňovať nedostatky. Osobnú vďaku si zaslúžia skvelé učiteľky angličtiny, pretože už zopár rokov ma živí práve tento jazyk. Každý si ide svojou cestou, každý si svoju budúcnosť vytvára sám, mne ju okrem rodiny pomohla vytvoriť aj táto srdcová škola.

 

 

LAMANEC PATRIK

Volejbal – VK KDS – šport Košice, Slovenská reprezentácia mužov

Počas štúdia na Spojenej škole vo Svidníku, mi škola dala jedinečné možnosti na môj športový rozvoj ale taktiež mi škola dala potrebné vedomosti do života mimo športu. Myslím si, že Spojená škola je vhodná nie len pre športovcov ale pre každého mladého človeka, ktorý chce nadobudnúť vzdelanie, ktoré v budúcnosti určite využije. Počas štúdie sa nám so spolužiakmi zo školy podarilo jedinečný úspech. Prvýkrát v histórii školy sa nám podarilo vyhrať majstrovstva Slovenska stredných škôl vo volejbale. Na to veľmi rád spomínam a bol to určite jeden z odrazových mostíkov v mojej športovej kariére. Touto cestou by som sa chcel poďakovať pani riaditeľke a ostatným pedagógom, že boli korektní a rešpektovali naše športové povinnosti a nie raz nám pomohli počas nášho štúdia na strednej škole.

LEŇOVÁ RADKA, Ing.

 

Podporučík, starší referent  Oddelenie cudzineckej polície PZ v Bratislave

 

Na Spojenej škole - Obchodnej akadémii - som študovala v rokoch 2004 až 2008. Počas svojho štúdia som okrem teoretických znalostí získala aj mnoho praktických skúseností, ktoré som neskôr využila pri štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Získané vedomosti mnohokrát využívam aj pri vykonávaní svojho povolania, kde sa okrem iného venujem podnikateľskej činnosti cudzincov na Slovensku.

 

LIPKA DANIEL, Mgr.

 

 

 

riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny, ÚPSVaR Stropkov

 

 

Obchodná akadémia vo Svidníku mi dala vynikajúce ekonomické základy, ktoré som ďalej rozvíjal aj na Fakulte manažmentu Prešovskej Univerzite v Prešove, kde som úspešne ukončil magisterské štúdium v r. 2006. Získal som veľmi dobré znalosti z nemeckého jazyka a nepochybne aj slovenského jazyka a literatúry. Taktiež vysoko hodnotím úroveň informatiky na Vašej škole. Nepochybujem o tom, že v roku 1996 som sa rozhodol veľmi správne pri výbere strednej školy a som hrdý na to, že som jej absolventom.  Prajem vedeniu Obchodnej akadémie vo Svidníku a celému pedagogickému zboru veľa úspechov a síl do ďalšieho obdobia.

MIKITKA MATÚŠ,

Absolvent hotelového manažmentu na Univerzite Collage od Nothern Menmark

 

Koordinátor Managment Trainee – Falkensteiner Hotels&Residences Praha (prípravný manažérsky program). Za mimoriadny úspech považujem pracovnú stáž v hoteli Panoráma v Prahe a získanie ocenenia od riaditeľa za najlepšieho stážistu roka.Čo mi dalo štúdium na hotelovej akadémii? Počas 5 rokov sa mi podarilo výrazne zlepšiť v cudzích jazykoch, prevažne v angličtine. Otvorili sa mi dvere do sveta, mohol som vycestovať či už v rámci Slovenska, ale aj do zahraničia (odborná prax na Cypre), a tak som sa mohol osamostatniť. V neposlednom rade som mal možnosť vyskúšať si rôzne druhy pracovných aktivít, vďaka ktorým som bol motivovaný stále tvrdšie na sebe pracovať.

NOVÁK PETER, Mgr.

 

Projektový manažér MÚ Stropkov, zodpovedný za marketing, komunikáciu, PR, v rokoch 2006 - 2015 šéfredaktor regionálneho týždenníka Stropkovské Spektrum

Patrím ku generácii absolventov, ktorí zažili úplné počiatky našej školy. Pamätám si, ako sme inštalovali prvé počítače, vybaľovali písacie stroje... Možno o to viac sme si vážili vytvorené podmienky. Na jednej strane sme to mali ťažšie z materiálnej stránky, na druhej strane sme študovali v prostredí, kde vzťah študent - učiteľ bol iný ako dnes. Nedovolím si povedať, či lepší alebo horší. Iný. Pamätám si na plodné, niekedy búrlivejšie vzájomné diskusie a aj s odstupom vnímam, že pedagógovia nás  často brali ako rovnocenných partnerov. Myslím, že aj vzájomný rešpekt do značnej miery pozitívne ovplyvnil výsledky našej triedy a dodnes si spomínam, že sme boli fakt "dobrý ročník", všetko študenti s dobrým prospechom i všeobecným prehľadom. No a to najvzácnejšie, čo mi škola dala, je moja bývalá spolužiačka Martina, s ktorou sme nedávno oslávili krásnych 16 rokov manželstva.

PAVELČÁKOVÁ ROMANA

 

Špecialista kvality - Alorica (Bulharsko), počas štúdia na EÚ v Bratislave pobyty v Petrohrade (Rusko), Sofii (Bulharsko),členka slovenskej reprezentácie Ministerstva hospodárstva SR v Astane (Kazachstan), stáže na oddelení auditu - KPMG, na oddelení Európskej a medzinárodnej spolupráce v rámci Bulharskej obchodno-priemyselnej komory v Sofii.Obchodná akadémia mi poskytla kvalitný základ pre ďalší rozvoj. Získala som hlavne praktické skúsenosti a vedomosti, ktoré využívam dodnes, ako napríklad strojopis, ekonomika atď. Mnoho predmetov, ktoré sme mali na OA, mi uľahčilo skúšky na vysokej skole. Nehovoriac o cudzích jazykoch,  vďaka ktorým som mohla absolvovať pobyty v zahraničí a tak získať neoceniteľné skúsenosti.

 

PETROVIČ MARTINA, MBA (rod. Brožinová)

 

Finančný analytik pre finančného riaditeľa v IBM ISC, s.r.o.

Moje štúdium na Obchodnej akadémii hodnotím ako úspešne a správny výber školy pre moje ďalšie študijné a pracovné zameranie. Ako absolvent Obchodnej akadémie musím povedať, že som mala výhodu a “ľahšie štúdium” na vysokej škole najmä v ekonomických predmetoch v porovnaní so spolužiakmi z iných typov  stredných škôl.  Keďže v mojom pracovnom živote som ostala vo finančnej sfére, hodnotím moje stredoškolské štúdium ako prínosné a určite by som túto strednú školu odporučila ostatným mladým ľuďom.

 

 

RIŠKO VIKTOR, Mgr.

 

 

 

Brand manager v Tatra banke, spoluzakladateľ neziskovej spoločnosti Dukla Destination a aktívny podporovateľ filozofie Tomáša Baťu v oblasti sebarozvoja.

Štúdium na Obchodnej akadémii vo Svidníku vo mne rozvinulo obchodné myslenie. Skúsenosť s cvičnou firmou ma naučila, že pracovať a zarábať peniaze sa dá aj formou zábavy. A o to ide. Ak chcete uspieť v čomkoľvek čomu sa rozhodnete venovať, tak nech je to niečo, čo vás bude baviť! A najdôležitejšie, osvojil som si schopnosť písať všetkými 10-mi. :)

 

ŠMAJDA DOMINIK,

 

Barman na voľnej nohe na Mauríciu.

Môj doterajší úspech, na ktorý som najviac hrdý, je získanie pozície ,,Barman a Barista­´´ v šiestom najlepšom bare na svete v bare Termini v Londýne. Čo mi dalo štúdium na hotelovej akadémii? Možnosť byť vzdelávaný ľuďmi, ktorí sa naozaj zaujímali o remeslo kuchár čašník a svoje povolanie nebrali iba ako prácu. Boli ochotní svojej profesii obetovať aj svoj voľný čas. Hlavným dôvodom prihlásiť sa na túto školu bolo, že škola ponúka možnosť cestovať po svete v rámci praxe. Pred nástupom na hotelovú akadémiu som netušil, že mi táto škola dá do života oveľa viac. Dala mi remeslo, ktoré som si zamiloval, živil som sa ním už počas štúdia, živím sa ním teraz a budem sa ním živiť aj v budúcnosti.

 

VOROBELOVÁ SLAVĚNA, Ing.

 

 

 

Predsedníčka politickej strany NÁRODNÁ KOALÍCIA, predtým riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa a kontroly, hovorkyňa Národného inšpektorátu práce, hovorkyňa mesta Humenné, marketingová manažérka.Kvalitné štúdium na Obchodnej akadémii vo Svidníku mi uľahčilo dosť výrazne moje ďalšie štúdium na Západočeskej univerzite v Plzni, ako aj na univerzite v talianskej Verone. Bolo samozrejme aj odrazovým mostíkom pre moju pracovnú budúcnosť. Dodnes spomínam na skvelý pedagogický, ale aj nepedagogický zbor a priateľstvá, ktoré pretrvávajú až dodnes. Vzdelanie, ktoré som získala na škole vo Svidníku ma naučilo systematicky na sebe pracovať a postupne sa dostavili aj úspechy a výsledky v rámci mojej profesionálnej kariéry. Strednú školu, ktorú som absolvovala, považujem za správny výber a odporúčam každému, kto sa ešte len rozhoduje.