Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Hlavná stránka školy

Návštevy: 294

Informácie o voľnom pracovnom mieste pedagogický asistent učiteľa - 17.8.2023

Informácie o voľnom pracovnom mieste asistent učiteľa

Informácie o voľnom pracovnom mieste učiteľ nemeckého jazyka

Informácie o voľnom pracovnom mieste učiteľ španielskeho jazyka

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2023/2024

 

 

Vážení rodičia, milí žiaci, 

v školskom roku 2022/2023 nahradil "Školský semafor" dokument "Zelená otvoreným školám", ktorého cieľom je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovasti dieťaťa/žiaka nájdete v Edupage alebo si ho môžete stiahnuť cez temto odkaz https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf. Vyhlásenie je tiež k dispozícii na vrátnici školy.

Celé znenie dokumentu https://www.minedu.sk/data/att/24327.pdf

Vedenie školy

4