Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 20

DUCHNOVIČOV PREŠOV – ŠKOLSKÉ KOLO

Duchnovičov Prešov je súťaž v prednese rusínskej poézie, prózy, duchovný prednes, malé scénické formy...

 1. mája sa do školského kola na našej škole zapojilo 24 žiakov. Predstavili sa prednesom poézie, prózy, duchovnej poézie a divadielkom . Obdivovali sme ich odvahu a prejav pri samotnom prednese. Dbali na správnu výslovnosť a prízvuk. Porota v zložení Mgr. Jana Nagajdová, Mgr. Ingrid Lukáčová a Mgr. Slavka Pilipová mali veľmi ťažkú úlohu vybrať víťazov, pretože všetky prednesy boli veľmi pekné. Napokon sa rozhodli takto:

 

 

 1. kategória : poézia: 1. miesto: Sára Popiková
 2. miesto: Alica Majurníková

                          próza:   1. miesto: Michaela Simčisková

        duchovná poézia:  1. miesto: Alena Drimáková

 1. kategória: poézia:  1. miesto: Maroš Majurník
 2. miesto: Branko Koman
 3. miesto:  Bianka Ivančová
 4. miesto: Adam Perháč
 5. miesto:  Matias Macko
 6. miesto: Viktória Hrižová

                          próza:   1. miesto: Júlia Zelizňáková

 1. kategória: poézia:  1. miesto: Martin Pastyrčák
 2. miesto: Oliver Miga
 3. miesto: Daniel Kysela

                          próza:   1. miesto: Natália Cuperová

       duchovná poézia:   1. miesto:  Martin Kovaľ

           vlastná tvorba:   Dominika Hakunová

 1. kategória: poézia: 1. miesto: Vanesa Paligová

       duchovná poézia:   1. miesto: Katarína Vygodová

            vlastná tvorba:   Sofia Jacurová

malé scénické formy:  Natália Cuperová, Lukáš Juhás, Richard

Špik,  Zoe Hutňanová                                                                                   

Mgr. Jana Nagajdová