Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 27

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

September je mesiac, ktorý všetkým školákom pripomína,  že sa pomaly končí čas dovoleniek a bezstarostných prázdnin a opäť začína nový školský rok plný povinností, ale zároveň aj nových vedomostí. Po dvojmesačnej prestávke otvorila svoje brány aj naša Spojená škola. Žiaci sa vrátili oddýchnutí, plní zážitkov do školských lavíc a s úsmevom sa zvítali so svojimi spolužiakmi a učiteľmi.

Pri príležitosti začiatku nového školského roka privítala riaditeľka školy Ing. Jana Drábová všetkých prítomných, osobitne prváčikov, ktorým popriala veľa úspechov, radostných školských dní a veľa nových kamarátov. Povzbudila ich, že sa nemusia báť, lebo s pomocou láskavých a obetavých pani učiteliek sa čoskoro naučia čítať, písať, rátať a objavovať nepoznané oblasti. Pre najstarších žiakov našej školy, deviatakov, to bude tiež náročný rok, čaká na nich Testovanie 9 a prijímacie skúšky na stredné školy. Veríme však, že budú na sebe vytrvalo pracovať a spravia všetko preto, aby takto o rok sedeli v laviciach vytúženej strednej školy.

Na ceste za poznaním prajeme všetkým veľa odhodlania, trpezlivosti a vytrvalosti. Pokojný a úspešný školský rok, milí žiaci a učitelia!

Mgr. Tatiana Braslavská