Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

VIAC LÁSKY, MENEJ PLASTOV

Začiatok novembra je čas, kedy intenzívnejšie ako inokedy spomíname na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Uctievame si tak ich pamiatku, s ktorou však každý rok prinášame na hroby aj čoraz viac budúceho plastového odpadu.

Čítať ďalej: VIAC LÁSKY, MENEJ PLASTOV

ALEXANDER PAVLOVIČ - EXKURZIA

(* 19. september 1819Šarišské Čierne  –  † 25. december 1900Svidník)

Poznaním histórie národa pestujeme, prehlbujeme, oživujeme a budujeme národnú hrdosť. Rusínsky národ nepatril medzi majetný, lebo mu chýbala stredná meštiacka vrstva. Preto ľud žil  v jednoduchých, skromných, no i náročných podmienkach. Jedným významným mužom Rusínov bol Alexander Pavlovič známy pod pseudonymom Čarňan Makovickij, Makovický slávik. Spolu s Alexandrom Duchnovičom a Anatolijom Kralickým patrí do trojice najvýraznejších predstaviteľov rusínskej národnobuditeľskej generácie 2. polovice 19. storočia. Bol gréckokatolíckykňazom, obrodencom i dobrodincom, buditeľom i učiteľom, básnikom. Je čestný občan mesta Svidník -  in memoriam. 

Čítať ďalej: ALEXANDER PAVLOVIČ - EXKURZIA

DEŇ KNIŽNÍC

V pondelok 24. 10. 2022, sa v rámci hodín slovenského jazyka uskutočnilo podujatie Deň školských knižníc. Pestrofarebná kvetinová výzdoba zdobila priestory školy a navodila príjemnú atmosféru. Pár dní pred jesennými prázdninami bol dokonale naplánovaný čas na to, aby sme si trošku oddýchli od každodenných povinností. Podujatia sa zúčastnili žiaci druhého stupňa a strednej školy. Boli pre nich pripravené rôzne aktivity. Mladší žiaci nakreslili obrázky svojich obľúbených rozprávok, piataci a šiestaci vymýšľali básničky.

Čítať ďalej: DEŇ KNIŽNÍC

KREATIVITE SA MEDZE NEKLADÚ

        Týmto mottom sa riadia naši šikovní štvrtáci. Svojimi projektami z vlastivedy a prírodovedy nám to aj potvrdili. To, že učenie nie je len o písaní, čítaní, či počítaní,  nám dokázali pri prezentácii svojich nádherných prác.

Čítať ďalej: KREATIVITE SA MEDZE NEKLADÚ

Kolégium Zelenej školy

Už po štyroch úspešných certifikačných obdobiach sme sa opäť zapojili do projektu Zelená škola. Tentokrát našou prioritnou témou, v ktorej sa chceme zlepšiť, učiť sa o nej viac a realizovať praktické kroky k jej riešeniu je Voda.

Čítať ďalej: Kolégium Zelenej školy..

DREVENÉ KOSTOLÍKY POD DUKLOU- LADOMIROVÁ, NIŽNÝ KOMÁRNIK – EXKURZIA

Národ Rusínov bol vždy snaživý a pracovitý. Za všetko čo mal, ďakoval Bohu a prosil ho o pomoc. Drevené chrámy, ktoré z úcty k Bohu postavil, sú unikátnou pamiatkou zapísanou v UNESCO. Navštevujú ich ľudia z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia, zo zámoria.

Čítať ďalej: DREVENÉ KOSTOLÍKY POD DUKLOU- LADOMIROVÁ, NIŽNÝ KOMÁRNIK – EXKURZIA

CERTIFIKAČNÁ SLÁVNOSŤ PROGRAMU ZELENÁ ŠKOLA

Konečne sme sa dočkali! Za dvojročnú usilovnú prácu v kolégiu Zelenej školy, splnenie cieľov vo vybranej téme POTRAVINY, dosiahnuté zmeny vo fungovaní a za inovácie vo výučbe, nám bol 11. októbra počas online Certifikačnej slávnosti udelený certifikát a vlajka Zelenej školy. Toto ocenenie sa udeľuje na dva roky. Môžeme sa pochváliť, že z okresov Svidník, Stropkov a Bardejov sme jedinou zapojenou školou.

Čítať ďalej: CERTIFIKAČNÁ SLÁVNOSŤ PROGRAMU ZELENÁ ŠKOLA.

PODPORILI SME BIELU PASTELKU!

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka pomoci bežných ľudí zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Ako každý rok, tak aj tento, sa do tejto zbierky zapojila aj naša škola.

Čítať ďalej: PODPORILI SME BIELU PASTELKU!

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

V septembri sa už pravidelne tešíme na „Deň jazykov“, ktorý sa na našej škole rovnako ako v celej Európe oslavuje  26. septembra. Všetci učitelia cudzích jazykov vytvárajú so svojimi žiakmi zaujímavé aktivity a realizujú ich počas hodín anglického, nemeckého, a ruského jazyka.

Čítať ďalej: EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

A JE TO ZNOVA TU! PONOŽKY , PONOŽKY A EŠTE VIAC PONOŽIEK

PONOŽKOVÝ OKTÓBER

Je to akcia, ktorú sme prebrali z anglicky hovoriacej krajiny. Založilo ju OZ Podaj ďalej v Prešove.

Zmyslom tejto aktivity je pred zimným obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi.

Veľa týchto ľudí, žije na ulici a presúva sa pešo.

Na vlastných nohách. V zime, v lete, v daždi, v teple, v snehu.

Vedeli ste, že na vznik omrzlín, pri teplote 0 stupňov stačí 30 minút?

Zistilo sa, že charity zabezpečujú takýmto ľuďom oblečenie i obuv, ale taká drobnosť, akou sú ponožky, sa medzi darovanými položkami nájde len málokedy.

Ponožky pritom chránia pred chladom, infekciami.

Čítať ďalej: A JE TO ZNOVA TU! PONOŽKY , PONOŽKY A EŠTE VIAC PONOŽIEK

RÓMSKY HOLOKAUST NA VÝCHODNOM SLOVENSKU

Dňa 9. septembra sme si na našej Spojenej škole pripomenuli deň obetí holokaustu a rasového násilia. V tomto šk. roku sme sa venovali rómskemu holokaustu, ktorý sa uskutočnil na východnom Slovensku. Prečo práve rómsky holokaust? Často sa žiakom pripomínajú skutky páchané na židovskom obyvateľstve. Našim cieľom bolo oboznámiť ich o živote Rómov v pracovných táboroch vo východoslovenských mestách.

Čítať ďalej: RÓMSKY HOLOKAUST NA VÝCHODNOM SLOVENSKU