Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

OKRESNÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

Dňa 8. februára 2023 sa uskutočnil 15. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády vo Svidníku. V tomto školskom roku sa Slovenská komisia dejepisnej olympiády rozhodla zadať v rámci monotematickej časti oblasť vedy a techniky, ktorá tvorí medzipredmetové vzťahy medzi dejepisom a inými školskými predmetmi. Základným zdrojom informácií pre žiakov bola publikácia od autora Karola Vasilka: Vývoj techniky a technológie - Od staroveku dodnes. Žiaci študovali vývoj technických poznatkov od staroveku po súčasnosť v rozličných oblastiach ľudskej činnosti (história pohonov, rôzne druhy dopravných prostriedkov, či rozvoj písma a kníhtlače).

Čítať ďalej: OKRESNÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

POLROČNÁ ODMENA PRE NAŠICH ŽIAKOV

        Prvý polrok tohto školského roka zbehol veľmi rýchlo. Ani sme sa nenazdali a bol tu deň odovzdávania polročných výpisov. Po ťažkej drine, učení  a písomkách sme sa rozhodli našich žiakov odmeniť.  Keďže polročné prázdniny boli zrušené, tak sme si ich urobili po svojom. 

Čítať ďalej: POLROČNÁ ODMENA PRE NAŠICH ŽIAKOV

HODINA DEJEPISU V TERÉNE

19.januára sme si so žiakmi 8.-9. ročníka pripomenuli 78. výročie oslobodenia mesta Svidník. Vďaka pozvaniu mesta Svidník sa naši žiaci zúčastnili hodiny v teréne a navštívili Vojenské historické múzeum vo Svidníku.

Čítať ďalej: HODINA DEJEPISU V TERÉNE

     „ LÁSKAVÝM A DOBRÝM SRDCOM ZOHREJEM NOHY CHUDOBNÝCH “

     Takéto heslo sa nieslo našou školou celý október. Prečo? Pretože sme sa zapojili do charitatívnej zbierky PONOŽKOVÝ OKTÓBER. Založilo ju OZ Podaj ďalej v Prešove podľa vzoru anglicky hovoriacej krajiny. Zmyslom tejto aktivity je pred zimným obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi.

Čítať ďalej: „ LÁSKAVÝM A DOBRÝM SRDCOM ZOHREJEM NOHY CHUDOBNÝCH “

MIKULÁŠ, MIKULÁŠ, UKÁŽ, ČO V TOM KOŠI MÁŠ...

Už v predvečer sviatku svätého Mikuláša si všetky deti, ale aj mnohí dospelí dôkladne pripravovali čižmy, kládli ich do okien a čakali, či si v nich nasledujúce ráno nájdu zaslúženú odmenu. Rozžiarené očí detí po príchode do školy naznačovali, že ich Mikuláš obdaroval štedrou nádielkou.

Čítať ďalej: MIKULÁŠ, MIKULÁŠ, UKÁŽ, ČO V TOM KOŠI MÁŠ...

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK?

Blížia sa Vianoce. Čas, kedy sa na chvíľu zastavíme a spomalíme naše hektické životy. Čas, kedy sa nám plnia sny a cítime v duši príjemné hrejivé teplo. Čas, kedy máme k sebe akosi bližšie. Vianoce sú predsa najkrajším obdobím v roku. Všetci ich máme radi, všetci sa na ne tešíme. Nie každý má však to šťastie prežiť tieto krásne chvíle doma v kruhu svojej rodiny, byť milovaný a obdarovaný krásnymi darčekmi.

Čítať ďalej: KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK?

ŠKOLSKÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

Dňa 9.12.2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Témou monotematickej časti 15. ročníka bola veda a technika. Žiaci študovali monografiu od Karola Vasilka, ktorý v nej popisuje vývoj techniky a technológie od staroveku dodnes. Žiaci 6. a 8. ročníka si najskôr zopakovali dejiny Svidníka a jeho históriu. Mladší žiaci študovali informácie o pravekom svete a starovekých civilizáciách. Žiačka 8. ročníka sa zaoberala osvietenským absolutizmom Márie Terézie a Jozefa II. Víťazom školského kola srdečne blahoželáme:

Čítať ďalej: ŠKOLSKÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY Z ANGLICKÉHO JAZYKA.

Dňa 30.11.2022 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Žiaci 7. ročníka /kategória 1A/ a žiaci 8.–9. ročníka /kategória 1B/. Olympiáda sa skladala z dvoch častí. V písomnej časti si žiaci preverili svoje vedomosti v oblasti slovnej zásoby, gramatiky, počúvania a čítania s porozumením. V ústnej časti zas vytvárali príbeh  o obrázku a taktiež viedli dialóg na zadanú tému s učiteľom.

Čítať ďalej: ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

GIRALTOVSKÝ HUDÁK - SÚŤAŽ V SPEVE ĽUDOVÝCH PIESNÍ

Vo štvrtok 16. novembra sa žiaci našej školy  Alenka Drimáková 1.roč., Branko Koman 3.roč. a Barbora Podhajecká 6. roč., zúčastnili speváckej súťaže ľudových piesní v meste Giraltovce. Hrou na akordeóne  žiakov sprevádzala pani učiteľka Lukáčová. 

Čítať ďalej: GIRALTOVSKÝ HUDÁK - SÚŤAŽ V SPEVE ĽUDOVÝCH PIESNÍ