Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 25

PROJEKT VIEM, ČO ZJEM ŠTARTUJE UŽ SIEDMY ROČNÍK

Nie nadarmo sa hovorí, že sme to, čo jeme. V dnešnej dobe plnej lákavých fastfoodových jedál a sladkých nápojov v kombinácii s niekoľkohodinovým sedením pri počítači či mobile, to platí dvojnásobne.

Následky takého životného štýlu môžu mať nepriaznivé dôsledky nielen na naše telesné zdravie, ako sú obezita či nedostatok živín, ale aj na celkový  výkon a náladu. V našej škole nám záleží na zdraví žiakov, a preto sa ich snažíme zapájať do rôznych projektov, v rámci ktorých si zábavným a nenúteným spôsobom osvoja zásady správnej a vyváženej stravy, zorientujú sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania. Jedným z nich je aj projekt Viem, čo zjem, ktorý je iniciovaný spoločnosťou Nestlé Slovensko a realizuje sa s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Žiaci si osvoja zásady zdravej výživy prostredníctvom zaujímavých aktivít s pracovníkom RÚVZ a nadobudnuté informácie sa stanú pre nich prospešné nielen v súčasnosti, ale čo je dôležitejšie, dokážu si ich zachovať aj do budúcnosti.

Mgr. Tatiana Braslavská