Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 33

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA SPOJENEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE

26.2.2023 navštívili našu školu budúci prváci a ich rodičia, aby si spríjemnili nedeľňajšie popoludnie divadelným predstavením, zábavou, šantením, športom... V školskej klubovni žiaci našej školy predviedli svoje herecké schopnosti rozprávkou Divotvorný hrnček.

Krásnym prejavom, pesničkami a tančekmi potešili dušičky predškolákov, ale aj dospelých. Po úvodnom predstavení všetkých prítomných privítala p. riaditeľka a povedala rodičom budúcich prváčikov, čo všetko im môže naša škola ponúknuť. V priestoroch školy čakali deti ďalšie prekvapenia. Pozreli si, kde a ako pracujú naši terajší prváci. Vyskúšali si prácu s interaktívnou tabuľou. P. vychovávateľka ich previedla školskými klubmi, porozprávala a ukázala, kde naše deti trávia svoje popoludnia. Nazreli do oddychovej časti školy, kde si mohli pozrieť rozprávku o Schrekovi, alebo prečítať zaujímavú knihu či encyklopédiu. Dozvedeli sa, že sa učíme anglický, nemecký, ruský a rusínsky jazyk, mohli nazrieť do učebníc a pomôcok k jednotlivým cudzím predmetom. V triede biológie a chémie deti rozpoznávali a zaraďovali zvieratká do skupín na interaktívnej TV, hádali názov zvieratka na základe zvuku, skladali puzzle zvierat, pozorovali krídlo motýľa, ľudskú krv a vtáčie pierko pod mikroskopom a naučili sa, ako nafúkať balón bez toho, aby doňho priamo fúkali. Veľkú radosť prejavili v telocvični, kde si zašportovali. Tam ich čakalo aj milé prekvapenie – skákací hrad. Svoje putovanie zakončili v kuchynke. Hrnček, no tentokrát nie divotvorný, ale perníkový si podľa svojej fantázie dozdobili a pochutnali si aj na čokoládových guľôčkach, ktoré si sami urobili. Písmenká a obrázky, ktoré cestou zbierali, poskladali a správne vylúštili čarovné slovíčko ĎAKUJEM. V školskej jedálni ochutnali koláčiky, minipizzovníky a ďalšie dobrotky, ktoré sme pre všetkých pripravili. Rodičia sa ponúkli kávou, deti sunquickovým džúsom a popcornom. Všetci odchádzali s úsmevom na tvári, naplnení radosťou a emóciami z príjemne prežitého dňa.

Mgr. Jana Nagajdová

FOTO TU...