Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 26

ČITATEĽSKÝ MARATÓN

Knihy sú ako dvere. Otvoríte ich a vstúpite do iného sveta.“
– Jeanette Winterson

Aj tento školský rok pripravila Podduklianska knižnica vo Svidníku akciu s názvom Čitateľský maratón v rámci 24. ročníka Marca – mesiaca kníh a zároveň Týždňa slovenských knižníc.  Naša 3.AZ sa ho zúčastnila 28.3.2023. Ide o súťaž v čítaní pre žiakov tretích ročníkov všetkých základných škôl v meste Svidník.

Dvadsať minút bol čas vyhradený pre každú zúčastnenú triedu na čítanie rozprávkovej knihy. Text rozprávky bol rozčlenený približne na desať riadkové časti. Po prečítaní danej časti vystriedal prvého čítajúceho, druhý žiak. Vystriedalo sa štrnásť žiakov v rámci stanoveného času. Menovite: B. Ivančová, T. Macková, A. Patvarická, B. Koman, P. Kancian, D. Ivančo, P. Pilip, P. Tyč, J. Tkač, A. Perhač, M. Majurník, T. Boršč, M. Macko, P. Haluška. Všetci žiaci cítili veľkú zodpovednosť, rešpekt, ale aj radosť z čítania. V rámci škôl sme si vybojovali, lepšie povedané „ vyčítali“ 3. miesto. Každý čítajúci bol odmenený perom. Výsledok nás všetkých teší, no zároveň zaväzuje, aby sme v čítaní nepoľavili, ba naopak čítali stále viac a viac.

Mgr. I. Lukáčová

FOTO TU...