Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 24

BESEDA PRE NÁRODNOSTNO-ETNICKÉ VYSIELANIE (NEV)

Я русин быв, эсьм i буду,

 Я родив ся Русином,

 Честный мой род не забуду

Остану ёго сыном.

А. Духновiч

Dňa 19.4.2023 od 19:00 do 20:00  hodiny ste si mohli vypočuť v éteri Rádia Regina besedu s NEV vysielanú pre celé Slovensko. Natáčanie prebehlo 30.3.2023 v priestoroch školy.

Zrealizoval ho pán Tomáš Michal Babják, moderátor a redaktor národnostného vysielania. Náš krajan, rodák obce Jurkova Voľa. Témou besedy bol Rusínsky jazyk a jeho vyučovanie na našej škole. Pána redaktora zaujímalo, aké boli začiatky, v čom bol najväčší problém, ako reagujú rodičia na ponuku, aké pomôcky používame, kam sa za štyri roky vyučovanie jazyka posunulo. O tom všetkom diskutovalo vedenie školy Ing. Jana Drabová, RnDr. Mária Makutová a učitelia, ktorí tento rok vyučujú rusínsky jazyk-  Mgr. J. Nagajdová, Mgr. I. Lukáčová, Mgr. S. Pilipová, Mgr. I. Sagan. Do besedy sa mali možnosť zapojiť aj žiaci prvého a druhého stupňa. Porozprávali o procese vyučovania, o učení, predstavili sa nám svojimi čitateľskými, recitačnými zručnosťami, vlastnou tvorbou i spevom.  Ak ste si nemali možnosť vypočuť vysielanie z rádia, nahrávku nájdete na tomto linku, ktorý vás prenesie do archívu Rádia Regina.

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11259/2037705

Mgr. I. Lukáčová