Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 24

SLÁVIK SLOVENSKA 2023- OBVODNÉ KOLO

Spivam spivanočky, bom kolo mamočky.

Jak od mamky pidu, spivaty ne budu.

rusínska ľudová

Dňa 11.5.2023 sa uskutočnilo obvodné kolo obľúbenej speváckej súťaže Slávik Slovenska v priestoroch ZUŠ Svidník, ktorej sa zúčastnili výhercovia školského kola II. a III. kategórie. Zástupcovia I. kategórie sa pre chorobu zúčastniť nemohli.

Súťažný deň otvoril pán riaditeľ  Mgr. Marcel Prokop DiS.art a celým dopoludním nás slovom sprevádzala PaeDr. Daša Izsófová, ktorá o piesni povedala: „Pieseň je ako rieka, čo sa prediera cez ľad. Je dážď po suchu a je slnkom po búrke. Je venovaná krásnym ľuďom a takí sa tu dnes zišli“. Martin Lukáč (5.ročník)  aj Miriam Maššová  (8.ročník) sa svojej úlohy reprezentovať našu školu zhostili veľmi dobre. Pre obidvoch to bola nová skúsenosť, nakoľko sa obvodného kola zúčastnili prvýkrát.  Boli milým prekvapením pre porotu v zložení PhDr. M. Pajziková, I. Čižmár, I. Rudy. Svojimi výkonmi si obaja vyspievali zlaté pásmo bez postupu na krajské kolo.

Našim speváčikom ďakujeme  a prajeme veľa chuti a veselosti do ďalších dní školského roka.

Mgr. Ingrid Lukáčová

FOTO TU...