Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 125

 ÚSPEŠNÝ DUCHNOVIČOV PREŠOV – OKRESNÉ KOLO

31.mája sa v Podduklianskej knižnici vo Svidníku uskutočnil už 22. ročník súťaže v prednese rusínskej poézie, prózy, duchovnej poézie, vlastnej tvorby a scénických foriem. Predsedníčkou poroty bola dlhoročná speváčka ľudových piesní v PUĽSe Mária Mačošková. Umelecké dopoludnie nám spríjemnila svojím nádherným spevom spolu s redaktorom rádia Regina Tomášom Michalom Babjakom.

 

 

  

  1. kategória : poézia: 1. miesto: Sára Popiková

                         próza:    2. miesto: Michaela Simčisková

        duchovná poézia:  1. miesto: Alena Drimáková

  1. kategória: poézia:   1. miesto: Maroš Majurník

                          próza:   1. miesto: Júlia Zelizňáková

  1. kategória: poézia:  1. miesto: Martin Pastyrčák

                          próza:   1. miesto: Natália Cuperová

       duchovná poézia:   1. miesto: Martin Kovaľ

malé scénické formy:    1. miesto: Natália Cuperová, Lukáš Juhás, Richard Špik,  Zoe Hutňanová

           vlastná tvorba:   1. miesto: Dominika Hakunová

  1. kategória: poézia: 1. miesto: Vanesa Paligová

       duchovná poézia:   1. miesto: Katarína Vygodová

            vlastná tvorba:  1. miesto: Sofia Jacurová

Víťazom srdečne blahoželáme a 12. júna im budeme držať palce na celoslovenskej súťaži v Prešove.

Mgr. Jana Nagajdová