Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 122

SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

„My sme smelí prváci, múdre hlávky máme.
S písmenkami, číslami, do boja sa dáme.
Čítania sa nebojíme, s počtami si poradíme,
všetko sa nám podarí, keď si zaspievame.“

Touto piesňou prišli naši prváci oslobodiť kráľovstvo školy a poraziť babu Jagu. Krásnymi básňami, ktoré sa doteraz v škole naučili, potešili nielen princeznú a trpaslíka, no aj prítomných rodičov. Predviedli spev obľúbených detských piesni a pridali tanček.

Ukázali svoju šikovnosť matematickými hádankami a potrápili nimi ježibabu. Jazykovú zdatnosť predviedli anglickou piesňou a rusínskymi básňami. Bratia Harvilkovi ich sprevádzali na akordeóne a saxofóne pri veselých rusínskych piesňach. Po vystúpení nasledoval veľký potlesk divákov a skvelý pocit prvákov, že svojou šikovnosťou zachránili kráľovstvo. Prítomní rodičia boli na svoje ratolesti veľmi hrdí.Po zložení prváckeho sľubu ich pani riaditeľka veľkou kúzelnou ceruzkou pasovala za správnych prvákov našej školy. Nasledovalo odovzdanie pamätného listu, darčeka a sladkej odmeny – mafinky.

Blahoželáme, prváci! Už sú z Vás skutoční školáci!

Mgr. Slavka Pilipová