Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 21

DUCHNOVIČOV PREŠOV V DIVADLE ALEXANDRA DUCHNOVIČA

V pondelok 12. júna 2023 sa na scéne Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove uskutočnilo finále Duchnovičovho Prešova 2023- celoslovenská súťaž v prednese rusínskej poézie, prózy, duchovnej poézie, prózy, vlastnej tvorby a malých scénických foriem.

  1. ročník Duchnovičovho Prešova sa začal trochu netradične v Gréckokatolíckom chráme svätého Jána Krstiteľa, aby sa všetci súťažiaci, pedagógovia, rodičia pomodlili panachídu za kňaza Alexandra Duchnoviča, ktorý je pochovaný v krypre katedrály Jána Krstiteľa v Prešove.

Po panachíde sme sa všetci presunuli do divadla, kde súťažiaci ukázali svoje recitačné, či herecké schopnosti.

Úvodné slová predniesol moderátor súťaže, herec divadla A. Duchnoviča Vladimír Roháč. Prítomným sa prihovoril aj predseda Rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaš. Súťaže sa zúčastnilo približne 70 účastníkov. Spojenú školu reprezentovalo 14 súťažiacich.

  1. miesto získali: Alena Drimáková – duchovná poézia

                               Maroš Majurník – poézia

                                Natália Cuperová – próza

                                Martin Pastyrčák – poézia

                                Martin Kovaľ – duchovná poézia

                                Dominika Hakunová – vlastná tvorba

                                Sofia Jacurová – vlastná tvorba

                                Katarína Vygodová – duchovná poézia

                                Natália Cuperová, Lukáš Juhás, Richard Špik, Zoe Hutňanová – malé     scénické formy

  1. miesto obsadila: Vanesa Paligová – poézia

Srdečne blahoželáme a z úspechu sa veľmi tešíme.

Mgr. Jana Nagajdová

FOTO TU...