Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

ČITATEĽSKÝ MARATÓN

Knihy sú ako dvere. Otvoríte ich a vstúpite do iného sveta.“
– Jeanette Winterson

Aj tento školský rok pripravila Podduklianska knižnica vo Svidníku akciu s názvom Čitateľský maratón v rámci 24. ročníka Marca – mesiaca kníh a zároveň Týždňa slovenských knižníc.  Naša 3.AZ sa ho zúčastnila 28.3.2023. Ide o súťaž v čítaní pre žiakov tretích ročníkov všetkých základných škôl v meste Svidník.

Čítať ďalej: ČITATEĽSKÝ MARATÓN

VEDOMOSTNÝ KVÍZ

SVIDNÍK A OKOLIE V ČASE DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

Dňa 12. mája 2023 sa uskutočnil vedomostný kvíz ,,Svidník a okolie v čase druhej svetovej vojny“. Cieľom tohto kvízu, ktorý každoročne organizuje Vojenské historické múzeum, bola tematika druhej svetovej vojny. Žiaci študovali dejiny Karpatsko- duklianskej operácie a následné boje o východiská z Karpát. Učili sa aj o pamätných miestach vo Svidníku a v jeho okolí, ktoré sa viažu k obdobiu druhej svetovej vojny: Údolie smrti, Hunkovce, Dukla, Tokajík. Novinkou v tomto šk. roku bola aj získanie informácií žiakov z dokumentárneho filmu: Dukla- krev a mýtus 1: Osudný obzor.

Čítať ďalej: VEDOMOSTNÝ KVÍZ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA HASIČSKEJ STANICI VO SVIDNÍKU

           Dňa 4.5.2023  Okresné riaditeľstvo vo Svidníku zorganizovalo Deň otvorených dverí pre všetkých žiakov základných aj materských škôl.  Tento dátum si nevybrali náhodou.  Ako sme sa dozvedeli hneď na úvod, dobrovoľná požiarna ochrana SR vyhlásila deň sv. Floriána (4.máj) za Deň požiarnikov. Sv. Florián sa teda každoročne uctieva ako patrón požiarnikov.  

Čítať ďalej: DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA HASIČSKEJ STANICI VO SVIDNÍKU

VEĽKONOČNÁ POHĽADNICA

„Neobraciam sa na blahoželania a pohľadnice pre múdrosť a radu, ale sú dobrým odrazom všeobecného smerovania kultúry.“ —  Susan Orlean


Minulý školský rok sme sa na hodinách slovenského jazyka učili písať korešpondenciu- list. Tento školský rok sme opakovali naučené vedomosti a overili si ich napísaním pohľadnice pred sviatkami Veľkej noci.

Čítať ďalej: VEĽKONOČNÁ POHĽADNICA

OSLAVY DŇA ZEME V ZNAMENÍ MÓDNEJ PREHLIADKY, ANALÝZY DOMOVÉHO ODPADU A WORKSHOPOV

               V sobotu 22. apríla si svet pripomenul Deň Zeme. V tento deň sa nám viac ako inokedy ponúka príležitosť upriamiť pozornosť na našu planétu, prírodu, životné prostredie a ich ochranu.Organizujú sa rôzne aktivity, ktoré poukazujú na to, že niektoré zdroje na našej planéte nie sú nevyčerpateľné a nie všetko je obnoviteľné, ak to raz zničíme.

Čítať ďalej: OSLAVY DŇA ZEME V ZNAMENÍ MÓDNEJ PREHLIADKY

VAR, HRNČEK, VAR!

Ľudové rozprávky majú radi malí i veľkí, lebo nám prinášajú zábavu i poučenie. Na našej škole pracuje divadelný i tanečný krúžok. Spojením a spoluprácou detí z týchto krúžkov vzniklo krásne divadelné predstavenie s názvom O divotvornom hrnčeku.

Čítať ďalej: VAR, HRNČEK, VAR!

DO NAŠEJ ŠKOLY ZAVÍTAL KLOKAN

V pondelok 27.3. opäť do našej školy zavítal KLOKAN so svojimi zaujímavými matematickými úlohami. Priniesol nám nevšedné úlohy zo všetkých kútov našej planéty. Žiaci ho s radosťou privítali a pustili sa s chuťou do riešenia náročných hlavolamov. Najviac sa na Klokanka tešili prváci, ktorí si takúto súťaž vyskúšali prvýkrát. Tento rok sa do súťaže zapojilo až 28 našich žiakov.

Čítať ďalej: DO NAŠEJ ŠKOLY ZAVÍTAL KLOKAN

SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS DO KNIŽNICE

Mesiac marec je venovaný knihám. Naši prváci sa pri tejto príležitosti zúčastnili slávnostného zápisu do Podduklianskej knižnice. Milé knihovníčky ich oboznámili s pravidlami a základnými informáciami o požičiavaní kníh a správaní sa v knižnici. Žiaci si v príjemnom prostredí vypočuli zaujímavé ukážky rozprávok i básni a pozorne odpovedali na kladené otázky.

Čítať ďalej: SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS DO KNIŽNICE

SVETOVÝ DEŇ VODY SME OSLÁVILI EXPERIMENTMI A NÁVŠTEVOU ČOV

Viete si predstaviť život bez vody? Asi nie... Je totiž nevyhnutná pre všetky formy života na tejto planéte a závisí od nej celý kolobeh života. Nie nadarmo sa našej planéte hovorí aj modrá planéta. Je to práve preto, že je tvorená z viac ako 70 % vodou. Je súčasťou aj nás, ľudí. Naše telá sú tvorené z dvoch tretín práve vodou. Aj preto si voda zaslúži mať svoj sviatok a 22. marec patrí už tradične oslave Svetového dňa vody.

Čítať ďalej: SVETOVÝ DEŇ VODY SME OSLÁVILI EXPERIMENTMI A NÁVŠTEVOU ČOV

TAJNÝ ŽIVOT KNÍH

„Básnici nosia kožu na trh. Sú v nej viazané ich knižky.“ - Daniel Hevier

Dňa 28.2.2023 sme so žiakmi 3.AZ navštívili putovnú výstavu pod názvom TAJNÝ ŽIVOT KNÍH v Podduklianskej knižnici vo Svidníku, venovanú spisovateľovi Danielovi Hevierovi

Čítať ďalej: TAJNÝ ŽIVOT KNÍH

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – ŠKOLSKÉ KOLO

14.februára 2023 žiaci Spojenej školy reprezentovali svoje triedy v prednese poézie a prózy v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Súťažilo sa v troch kategóriách. Prezentovali sa nádhernými textami a vynikajúcimi recitačnými schopnosťami. 1. kategória bola zastúpená najväčším počtom recitátorov 2.- 4. ročníka. Bolo ich 21. Porota mala veľmi náročnú úlohu. Rozhodla sa udeliť miesta nasledovne:

Čítať ďalej: HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – ŠKOLSKÉ KOLO

Harmonogram Testovanie 9 2023

 

Testovanie 9 2023

Testovanie  je určené  všetkým  žiakom  9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym postihnutím). Žiaci  budú testovaní z predmetov matematika,  slovenský jazyk a literatúra.

  • Čo je cieľom Testovania 9?

     Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy

  • Riadny termín Testovania 9 2023 sa uskutoční dňa:
  1. marec 2023 (streda) z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, resp. maďarského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom maďarským),

Žiaci musia byť v škole najneskôr o 7:45 hod. Testovanie je povinné!

Začiatok písania testov Testovanie 9 je 22. marca 2023 (streda) o 8.00 h.

  • Povolené pomôcky: kalkulačka, rysovacie pomôcky (ceruzka, trojuholník s ryskou, kružidlo, uhlomer, gumu), pero, ktoré píše na modro (guľôčkové, nesmie byť gumovacie pero).
  • Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

V priebehu mesiaca február/marec 2023 budú všetci žiaci 9.ročníka podrobne oboznámení s podmienkami testovania.

Náhradný termín (pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu ) Testovania 9 2023 sa uskutoční 4. a 5.  apríla 2023  v krajských mestách.

Viac informácií o T9 nájdete na: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

Deviatakom prajeme úspešný deň a držíme im palce!