Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 15

CHRÁNIME KLÍMU AJ VĎAKA POĽSKO – SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCI

V rámci projektu "Chránime klímu" financovaného prostredníctvom Vyšehradských fondov a realizovaného medzi poľskou Niepublicznou szkolou podstawowou v Pulawach "KLASYK" a našou Spojenou školou, hostili žiaci základnej školy dvanástich poľských študentov počas piatich dní.

Okrem aktivít zameraných na ochranu životného prostredia - vyzbierali sme odpadky v lesoparku a do upratovania rozdaním letákov zapojili aj verejnosť, sme zažili spolu aj veľa zábavy. Po úvodných nesmelých ice – breaking aktivitách sa ľady skutočne roztopili a s pribúdajúcimi aktivitami začali postupne vznikať slovensko – poľské priateľstvá. Eko hodina s následným kvízom v aplikácii kahoot bola pre všetkých veľmi zaujímavá a okrem nových poznatkov ohľadom ochrany životného prostredia sa žiaci vďaka spolupráci v tímoch navzájom ešte lepšie spoznali. Prehliadka školy, zábavné experimenty, eko módna prehliadka ako aj folklórne vystúpenie našich žiakov, v rámci ktorého sa poľskí žiaci naučili pieseň Tancuj, tancuj, vykrúcaj! a zvládli aj základné kroky ľudového tanca, v nich zanechali len pozitívne dojmy. Naši poľskí priatelia spoznali aj krásy a pamiatky nášho mesta, navštívili lokálnu farmu Bukovce, pútnické miesto Bukova hôrka, vychutnali si aj krásnu atmosféru historického námestia Bardejova a osviežili sa liečivou vodou v Bardejovských kúpeľoch. Päť dní ubehlo ako voda a nastal čas lúčenia, nie však nadlho, keďže už od pondelka odchádzajú naši žiaci do Poľska k svojim teraz už priateľom. Veríme, že na návštevu na Slovensku budú mať všetci len príjemné spomienky a ostaneme spolu v blízkom kontakte aj v budúcnosti.

Mgr. Tatiana Braslavská