Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 84

Informácie o projekte:

Názov projektu: Jump On-boardYourFullyUnprejudicedLife

Projektový akronym: JOYFUL

Číslo projektu: 2020-1-BG01-KA229-078979

Kľúčová akcia: KA 229, Školské výmenné partnerstvá

Trvanie projektu: 01.09.2020 – 31.08.2022

Hlavný koordinátor projektu: VasilLevskiHighSchool, Velingrad, Bulharsko

Partnerské školy: SelmaYigitalpAnadoluLisesi, Konak, Turecko

CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA, Turnu Rosu, Rumunsko

Spojenaskola Svidník, Slovensko

FIRST GYMNASIUM OF MELISSIA, Atény, Attica, Grécko

SzkolaPodstawowanr 47 im. J.K. Branickiego, Bialymstok, Poľsko

Školský koordinátor SŠ: Mgr. Lenka Macková 

Spojená škola je jedným zo 6 partnerovdruhého najlepšieho projektu v rámci programu Erasmus+ KA229, ktorý bol schválený Bulharskou Národnou agentúrou (HRDC) na obdobie od 01.09.2020 – 31.08.2022. Projekt je zameraný na sociálnu inklúziu a jeho zámerom je využívať zručnosti 21 storočia, drámu, hudbu, jazyky a technológie, aby sme pomohli žiakom cítiť sa akceptovaní a zároveň posilnili ich sebavedomie, aby mohli nastúpiť „na palubu svojich jedinečných životov bez predsudkov“. Hlavným cieľom projektu je zdieľať spoločné demokratické hodnoty, zabezpečiť rovnaké práva pre všetkých, integrovať všetky zraniteľné skupiny študentov, zvýšiť ich motiváciu k učeniu, vyhnúť sa skorému odchodu zo školy, stimulovať pozitívne vzťahy a pomôcť im budovať toleranciu skrz komunikáciu, spoluprácu, kritické myslenie a kreativitu. Projekt je určený pre žiakov od 13-18 rokov. Žiaci tiež nadobudnú skúsenosti o tom, ako žijú ich rovesníci v iných častiach Európy a zároveň sa vytvoria nové vzťahy nielen medzi jednotlivcami, ale aj školami. Žiaci budú pracovať v medzinárodných tímoch, okúsia multikultúrne prostredie prostredníctvom vzájomných mobilít do partnerských krajín prípadne cez digitálne stretnutia. Budú spolupracovať na rôznych aktivitách ako workshopy, semináre, diskusie a podieľať sa na kultúrnych programoch a výtvarných prácach. Naše plánované produkty: kalendár, cestovný sprievodca, e-book, časopis, „My futurejob profile“, skice, pohľadnice, výstavy, video-prezentácie.  Všetky výstupy budú prístupné online na TwinSpace (platforma eTwinning), webovej stránke projektu, blogoch a YouTube kanáloch. Do mobilít budú zapojení žiaci na základe splnenia nasledujúcich kritérií: svedomitá práca na projektových zadaniach a aktivitách, samostatnosť, schopnosť dohovoriť sa v angličtine, bezproblémové správanie a podpora rodičov.