Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 94

Informácie o projekte:

Názov projektu: Make it Greener!

Projektový akronym: G.R.E.E.N

- Growing Responsibly, Enhancing, European Network

Motto projektu: Think globally, act locally

Číslo projektu: 2021-1-NO01-KA220-SCH-000027764

Kľúčová akcia: KA220-SCH – Kooperačné  partnerstvo v školskom vzdelávaní

Trvanie projektu: 01.11.2021 – 1.11.2023

Hlavný koordinátor projektu: Trondheim Katedralskole Trondheim, Norway

Partnerské školy: ENSINUS - Estudos Técnicos e Profissionais SA Lisabon, Portugalsko

AKSU UCAK BAKIM TEKNOLOJISI MESLEK VE TEKNIK ANADOLU LISESI Antalya, Turecko

Spojená škola Svidník, Slovensko

ENSINUS-ESTUDOS SUPERIORES SA Lisabon, Portugalsko

Školský koordinátor SŠ: Mgr. Lenka Macková 

Spojená škola je jedným z 5 partnerov projektu v rámci programu Erasmus+ KA220-SCH, ktorý bol schválený Nórskou Národnou agentúrou na obdobie od 01.11.2021 – 1.11.2023.Projekt je zameraný na ochranu životného prostredia a uvedomenie si nutnosti riešiť environmentálne otázky. Projekt kladie dôraz na aktívnu účasť jednotlivcov, škôl, organizácii, edukáciu a participáciu širokej verejnosti v projekte. Pri realizácii projektu budú využívané dostupné technické možnosti a nové technológie, a následne  modernou a atraktívnou formou bude distribuovaná idea nutnosti chrániť životné prostredie.Každá zúčastnená krajina má v tomto projekte špecifickú úlohu, ktorá vychádza z daností a možností krajiny. Hlavným zámerom partnerov projektu je pôsobiť regionálne, avšak s vedomím, že každý krok na regionálnej úrovni zameraný na zlepšenie životného prostredia, sa odrazí aj v globálnom merítku. Projekt je určený pre žiakov 13-18 rokov, ale vyžaduje tiež aktívnu účasť rodičov, regionálnych a environmentálnych inštitúcií.Žiaci nadobudnú skúsenosti o tom, ako sa podieľajú ich rovesníci na ochrane životného prostredia v iných častiach Európy.  Počas on-line stretnutí a mobilít budú žiaci pracovať v medzinárodných tímoch, okúsia multikultúrne prostredie, spoznajú prostredie partnerskej školy a kultúru krajiny, dozvedia sa o spôsobe života v partnerských krajinách a vytvoria si nové vzťahy.

Naše plánované aktivity:

Manuál pre školy - Ako sa stať Zelenou školou, zbieranie a recyklovanie odpadu. Snaha o vytvorenie nulového odpadu, Clean-up day, Európsky týždeň redukcie odpadu, oslava Hodiny zeme, cesta do školy na bicykli, súťaž o logo projektu, semináre, medzinárodné konferencie, stretnutia, workshopy a mnoho ďalších aktivít.

Všetky výstupy budú prístupné online na TwinSpace (platforma eTwinning), webovej stránke projektu, blogoch a YouTube kanáloch. Účasť na mobilite:

Do mobilít budú zapojení žiaci na základe splnenia nasledujúcich kritérií: svedomitá práca na projektových zadaniach a aktivitách, samostatnosť, schopnosť dohovoriť sa v angličtine, bezproblémové správanie a podpora rodičov.