Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 96

Oslavy programu Erasmus + na Spojenej škole

Na Spojenej škole vo Svidníku sme oslávili 14.októbra 2022 Erasmus Days.  Program na podporu vzdelávania Erasmus + pracuje už 35 rokov a umožnil mnohým mladým ľuďom realizovať svoje ambície a sny.

Na Slovensku zastrešuje tento program Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) a Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu (NIVAM). V spolupráci s SAAIC, sa naša škola zapojila do niekoľkých projektov a umožnila tak mnohým žiakom vycestovať do zahraničia a poznať kultúru iných krajín, školy aj nadviazať nové kontakty. Je veľa dôvodov, prečo sa zapojiť do programu Erasmus+ a je veľa otázok prečo? My naše dôvody a odpovede na tieto otázky nachádzame na mobilitách.Študenti našej školy, ktorí v súčasnosti pracujú v projektoch Joyful a Make it Greener mali možnosť vycestovať na krátkodobé výmenné pobyty do mnohých krajín. Študenti si priniesli z pobytov veľa zážitkov a skúsenosti. Prostredníctvom prezentácii sa o tieto zážitky podelili so svojimi spolužiakmi počas osláv Erasmus Days.

Ing. Angela Hanusová

 

Deň Zeme

V piatok, 22. apríla patril Dňu Zeme. Je to ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na vplyv ničenia životného prostredia a podnecuje k diskusii o možných riešeniach ako zabrániť znečisteniu. Motto roku 2022 znie – Investujme do našej planéty! Ako to môžeme urobiť?

Napríklad obmedziť  používanie plastov, šetriť vodou, či kupovať lokálne  potraviny. A samozrejme, udržiavať naše prostredie čisté. Znečisťovanie životného prostredia nie je ľahostajné ani žiakom Spojenej školy. Odrazom toho je aj práca v projekte Make it Greener, ktorý je zameraný na ekológiu,  zveľaďovanie nášho okolia, ochranu životného prostredia, a propagáciu nutnosti chrániť našu planétu. Naše projektové aktivity  Erasmus+ sme prezentovali v meste Svidník  aj počas Dňa Zeme. Zapojili  sme sa do dobrovoľníckeho čistenia nášho okolia,  pomohli prírode zbaviť sa odpadu a skrášliť naše okolie. Deň Zeme  je na Spojenej škole vo Svidníku každý deň. Aj malý skutok starostlivosti  o naše okolie má veľký význam pre našu planétu. Preto veďme k úcte a láske k našej planéte aj svojich najbližších!