Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 29

STEELPARK KOŠICE

Navštíviť mesto Košice bolo pre našich žiakov príjemným ukončením školského roka. Žiaci piateho a siedmeho ročníka sa spolu so svojimi triednymi učiteľmi dňa 20. 06. zúčastnili exkurzie v Parku vedy a zábavy v Košiciach.


Bol to pre nich veľký zážitok, nakoľko si väčšinu prístrojov mohli vyskúšať. Skúmali vedecké hypotézy tekutého dusíka a overovali si technické a prírodné zákonitosti fyziky v Einsteinovom laboratóriu. Zoznámili sa tiež s krokmi výroby železa, ktoré motivovali žiakov k tomu, aby nad touto profesiou rozmýšľali.

Cieľom tohto výletu bolo ukázať žiakom, že svet okolo nás je zaujímavý, a to, čo je vo vzorcoch bude fungovať a je možné sa toho dotknúť.

Mgr. Z. Rodáková, Mgr. B. Popík, Mgr. L. Olejárová