Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 19

KURZ VO VZDELÁVACOM CENTRE ZAJEŽOVÁ

V dňoch 20.-22. marca 2023 sme sa zúčastnili kurzu vo Vzdelávacom centre Zaježová - Voda pre našu budúcnosť. Projekt Voda pre našu budúcnosť realizujeme v spolupráci s programom Zelená škola (CEEV Živica) s podporou značky Finish.

Kurz bol zameraný na tvorbu vodných prvkov v školských záhradách, kde sme sa učili bádateľskou metódou a metodikou interaktívnej výučby o vode, suchu a klimatickej zmene. Na kurze sme načerpali mnoho inšpirácií, informácií a nápadov ako učiť o vode a klíme. Vybudovanie vodných prvkov v našej školskej záhrade bude slúžiť ako miesto rozvoja rozmanitých zručností žiakov a obsahovať učebné prvky na medzipredmetovú výučbu.