Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 23

OSLAVY DŇA ZEME V ZNAMENÍ MÓDNEJ PREHLIADKY, ANALÝZY DOMOVÉHO ODPADU A WORKSHOPOV

               V sobotu 22. apríla si svet pripomenul Deň Zeme. V tento deň sa nám viac ako inokedy ponúka príležitosť upriamiť pozornosť na našu planétu, prírodu, životné prostredie a ich ochranu.Organizujú sa rôzne aktivity, ktoré poukazujú na to, že niektoré zdroje na našej planéte nie sú nevyčerpateľné a nie všetko je obnoviteľné, ak to raz zničíme.

Naša škola nesie titul Zelená škola, a aj preto nám stav našej planéty nie je ľahostajný. Zapájaním našich žiakov a učiteľov do rôznych environmentálnych aktivít sa snažíme motivovať aj verejnosť k ochrane životného prostredia.  Pri príležitostí Dňa Zeme organizuje mesto Svidník každoročne zaujímavé podujatie, a my sme pravidelne jeho súčasťou. Aj tohto roku si naši žiaci s pomocou učiteľov vytvorili zaujímavé modely, ktoré prezentovali na módnej prehliadke. Snehulienka a sedem trpaslíkov, vodný svet, lesné víly, bublinková kráľovná, ekoturista, ako aj ikonická postava Wednesday z rovnomenného seriálu zožali u divákov veľký úspech a potlesk. Zároveň sme si pre ostatných účastníkov podujatia pripravili aj ekostánok, pri ktorom si mohli vyskúšať, či vedia do akej nádoby patrí aký odpad, a svoju predstavivosť si vyskúšali aj skladaním puzzle s environmentálnou tematikou. Zaujímavou aktivitou bola aj analýza odpadu od rodinných domov vo Svidníku, do ktorého sa mnohí váhali zapojiť. Úloha to bola síce náročná a nie veľmi voňavá, ale naši žiaci to zvládli výborne.

Tento deň bol výnimočný nielen oslavami nevšednej krásy a krehkosti našej planéty, ale najmä tým, že žiaci sa mnohému naučili zážitkami a osobnou skúsenosťou, čo je pre  trvalejšie zapamätanie poznatkov veľmi dôležité.

Obývateľnú planétu máme zatiaľ len túto našu jednu – Zem. Je naším domovom, zdrojom potravy, čistej vody, vzduchu na dýchanie, energie, všetkého, čo potrebujeme k nášmu životu. Osud planéty je v našich rukách. Zachovajme poklady Zeme pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na našej planéte.

Mgr. Tatiana Braslavská