Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 17

ENVIRONMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN - SCHVÁLENÝ

 Kancelária Zelenej školy schválila Environmentálny akčný plán (EAP) našej školy na certifikačné obdobie  2022/2023 – 2023/2024, ktorý sme starostlivo vypracovali k aktuálnej téme Voda.

Na základe analýzy environmentálneho auditu školy sme si na zasadnutí nášho akčného tímu vytýčili cieľ – znížiť spotrebu pitnej vody a k nemu pripojili súbor aktivít, pomocou ktorých by sme mohli tento cieľ úspešne splniť.