Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 110

VODA PRE NAŠU BUDÚCNOSŤ

Workshop  k projektu "Voda pre našu budúcnosť" realizovaný v spolupráci s programom Zelená škola (CEEV Živica) s podporou značky Finish sa uskutočnil na našej škole dňa 21.4.2023. Tento projekt je zameraný na tvorbu vodných prvkov v školských záhradách. Workshopu sa zúčastnili žiaci základnej, ale aj strednej školy, ktorí zmapovali areál školy a zistili, kde by boli najvhodnejšie miesta na realizáciu vodných prvkov.

Workshopu predchádzalo rovesnícke vzdelávanie.  Žiaci si zahrali hru bingo – Vodný ekosystém, v ktorej spoznali vodné rastliny a živočíchy a porozprávali sme sa o dôležitosti vody.